Dydd Sul 11 Rhagfyr 2022 / Sunday 11th December 2022

Oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol, ni fydd ein porth taliadau ar-lein ar gael rhwng 6.00am a 10.00am ddydd Sul 11 Rhagfyr 2022. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gall hyn ei achosi.

Due to essential maintenance our online payments portal will be unavailable between 06:00am and 10:00am on Sunday 11th December 2022.  We apologise for any inconvenience this may cause.

Safonau Gwasanaethau Cwsmer

Mae cyngor bwrdeistref sirol Caerffili yn darparu ystod eang o wasanaethau amrywiol sy'n caniatau mynediad atynt gan bobl o bob oed a gallu - 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos.

Mae ein gwahanol adrannau'n ymdrin â phob agwedd ar ddarparu gwasanaethau o'r crud i'r bedd ac rydym o'r farn bod ein cwsmeriaid wrth wraidd ein busnes.

Rydym yn darparu addysg, gwasanaethau cymdeithasol, priffyrdd, iechyd yr amgylchedd, safonau masnach, hamdden, llyfrgelloedd, ailgylchu, diogelu'r cyhoedd, twristiaeth, cynllunio, tai, trafnidiaeth gyhoeddus yn ogystal â'r gwasanaethau cefnogi allweddol eraill sy'n cadw'r sefydliad yn rhedeg.

Er mwyn sicrhau ein bod yn darparu gwasanaeth o safon i'n holl gwsmeriaid, mae gennym set newydd o Safonau Gwasanaeth Cwsmeriaid Corfforaethol.

Bydd gofyn i staff ar bob lefel ar draws y sefydliad adlewyrchu'r safonau hyn ym mhopeth mae nhw’n ei wneud.

Safonau Gwasanaethau Cwsmer Corfforaethol (PDF)