Mae’r dudalen hon yn rhan o raglen dreigl o adrannau’r wefan sy’n cael eu cyfieithu i’r Gymraeg. Mae ein hadrannau mwyaf poblogaidd yn ddwyieithog yn barod ac rydym yn gweithio i gyfieithu’r gweddill cyn gynted â phosib. Yn y cyfamser, mae’r fersiwn Saesneg islaw er gwybodaeth. Ebostiwch cymraeg@caerffili.gov.uk am fwy o wybodaeth.

Cyfansoddiad y Cyngor

Mae’r cyfansoddiad yn nodi sut mae’r sefydliad yn gweithio, sut mae’n gwneud penderfyniadau a’r prosesau a ddilynir i sicrhau bod y penderfyniadau a wneir yn effeithlon, clir ac yn atebol i bobl leol. Er bod rhai o’r gweithdrefnau hyn yn ofynnol dan y gyfraith, mae eraill yn fater i ni eu dewis.

Cynnwys: Mynegai (PDF 20kb)

Rhan 1:  Crynodeb ac Eglurhad (PDF 24kb)

Rhan 2: Erthyglau’r Cyfansoddiad (PDF 141kb)

Rhan 3: Cyfrifoldeb am Swyddogaethau (PDF 82kb)

Rhan 4:  Rheolau’r Gweithdrefnau (PDF 588kb)

Rhan 5: Codau a Phrotocolau (PDF 218kb)

Rhan 6: Cyflogau, Treuliau a Lwfansau Cynghorwyr (PDF 37kb)

Rhan 7:  Strwythur Rheoli (PDF 153kb)

Cysylltwch â ni

More Council constitution

Related Pages

Elsewhere on the web