FFURFLENNI AR-LEIN / ONLINE FORMS

Ffurflenni Ar-lein: Ni fydd ein ffurflenni ar-lein ar gael ddydd Sadwrn 2 Rhagfyr a dydd Sul 3 Rhagfyr, wrth i ni gynnal gwaith cynnal a chadw hanfodol. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra.

Online Forms: Our online forms will be unavailable Saturday 2 December and Sunday 3 December, whilst we carry out essential maintenance. We apologise for any inconvenience this may cause.

Polisi Ymddygiad Gwrthgymdeithasol

Mae'r Ddeddf Tai 1996, fel y'i diwygiwyd gan Ddeddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol 2003, yn gosod dyletswydd ar y Cyngor fel landlord cymdeithasol i baratoi, cyhoeddi a chadw polisïau a gweithdrefnau ar ymddygiad gwrthgymdeithasol dan adolygiad. Yn ogystal, rhaid i ddogfen grynodeb hefyd gael ei chynhyrchu a bydd ar gael i'r cyhoedd ar gais.

Datganiad Polisi a Gweithdrefn ar gyfer Ymddygiad Gwrthgymdeithasol (PDF)