Archif Newyddion

Chwilio Newyddion

Archif Newyddion
Canol Tref Trecelyn yw'r dref ddiweddaraf i fanteisio ar fynediad cyhoeddus at Wi-Fi am ddim. Mae Trecelyn yn rhan o ddarpariaeth ehangach sydd eisoes wedi'i chyflwyno ym Margod, Coed Duon, Rhymni, Rhisga ac Ystrad Mynach.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn atgoffa tenantiaid i roi eu barn ar y gwasanaethau tai y mae'n eu darparu.
Cafodd Sialens Ddarllen yr Haf ei chynnal ym mhob llyfrgell ym Mwrdeistref Sirol Caerffili rhwng 8 Gorffennaf a 9 Medi 2023 ac eleni y thema oedd Ar eich Marciau, Darllenwch!
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi llofnodi Cyfamod y Lluoedd Arfog ddydd Iau, 2 Tachwedd, gan gadarnhau ei ymrwymiad i gymuned y lluoedd arfog.
Mae Ymgyrch Siôn Corn flynyddol Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn lansio heddiw!
Bydd adroddiad am ddyfodol Canolfan Hamdden Pontllan-fraith yn cael ei ystyried gan Gabinet y Cyngor fis nesaf, gan argymell bod ymgynghoriad yn cael ei gynnal ynghylch cau’r cyfleuster yn barhaol.