News Centre

Chwilio Newyddion

Archif Newyddion
Mae Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi cytuno i barhau â’i ymrwymiad i dalu’r gyfradd Cyflog Byw Sylfaenol i’w staff ac i fabwysiadu’r ‘Protocol Interim ar y cyd – Cyfraddau Milltiredd mewn Awdurdodau Lleol yng Nghymru’ i ddarparu cynnydd dros dro mewn costau ad-dalu milltiredd.
Comisiwn Ffiniau i Gymru yn agor ymgynghoriad olaf ar fap etholaethau newydd.
Mae plant o ysgolion cynradd lleol wedi datgan bod Siop Ail-ddefnyddio Penallta ar agor yn ystod lansiad swyddogol heddiw.
Mae'n bleser gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili gyhoeddi ei fod wedi cyrraedd y rhestr fer mewn dau gategori yng Ngwobrau Tai Cymru eleni.
The Nikwax Caerphilly Challenge Series is set to return on Saturday May 6th, 2023 – with its 11th Caerphilly Challenge Series, The Forge.
Yn ddiweddar, croesawodd y tîm sy’n gyfrifol am ddarparu gwasanaethau tai yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili 10 prentis newydd i’w weithlu; gan ymuno â 9 prentis a gafodd eu penodi gan y tîm ym mis Ionawr eleni.