News Centre

Chwilio Newyddion

Archif Newyddion
Cyn bo hir, bydd Caerffili yn paratoi ar gyfer adeg fwyaf rhyfeddol y flwyddyn, gyda Marchnadoedd Bwyd a Chrefft y Gaeaf yn cael eu cynnal ledled y Fwrdeistref Sirol.
Mae'r arolygiad yn rhan o raglen arolygu gwasanaethau troseddau ieuenctid (‘y Gwasanaeth’) i adrodd ar effeithiolrwydd gwaith prawf a gwasanaeth troseddau ieuenctid gydag oedolion a phlant.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn chwilio am drigolion sy'n barod i helpu sicrhau'r safonau moesegol uchaf mewn llywodraeth leol.
Mae pwerau gorfodi wedi’u gwella ym mwrdeistref sirol Caerffili, diolch i gymeradwyaeth Cabinet y Cyngor.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi datgelu cynlluniau cyffrous i greu datblygiad marchnad newydd deniadol yng nghanol tref Caerffili.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn atgoffa tenantiaid i roi eu barn ar y rhent y maen nhw'n ei dalu.