Archif Newyddion

Chwilio Newyddion

Archif Newyddion
Mae amrywiaeth o gyflogwyr a sefydliadau o bob rhan o Fwrdeistref Sirol Caerffili wedi bod yn darganfod sut y gallan nhw helpu pobl leol sy'n gweithio ar hyn o bryd ac sy'n derbyn budd-daliadau penodol.
Mae bron i hanner miliwn o bunnoedd o gyllid ychwanegol wedi cael ei fuddsoddi yng Nghronfa Fenter Caerffili yn dilyn penderfyniad gan Fwrdd Cronfa Ffyniant Gyffredin Cyngor Caerffili.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn gofyn i denantiaid roi eu barn ar y gwasanaethau tai y mae'n eu darparu.
Mae aelodau Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi adolygu adroddiad blynyddol Gorfodi Diogelu'r Cyhoedd.
Heddiw, enwodd Cyngor Caerffili Brigadoon Ffos Cyf fel gweithredwr newydd Ffos Caerffili.
Bydd ardoll ffin garbon gyntaf y byd yn dod i rym ledled yr Undeb Ewropeaidd o 1 Hydref 2023.