Archif Newyddion

Chwilio Newyddion

Archif Newyddion
Mae menter newydd i hyrwyddo ac annog perchnogaeth gyfrifol ar gŵn ledled Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi ei lansio yr wythnos hon.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn gwahodd sefydliadau lleol i ymuno ag ef i lofnodi Cyfamod y Lluoedd Arfog.
Heddiw (20 Medi) mae Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi cymeradwyo’n unfrydol gynlluniau i ddarparu 1000 o gartrefi fforddiadwy carbon isel newydd dros y deng mlynedd nesaf i ddiwallu anghenion lleol cynyddol.
Mae Lluosi yn rhaglen newydd, sydd wedi’i chynllunio gan Lywodraeth y DU, i helpu trawsnewid bywydau oedolion ledled y DU drwy wella eu sgiliau rhifedd ymarferol ac mae wedi lansio yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili!
Cafodd Bardd Plant Waterstones ar gyfer 2023, Joseph Coelho, ei groesawu i Lyfrgell Caerffili fel rhan o'i ‘Farathon Llyfrgelloedd’.
Cafodd pencampwr ei goroni yng nghymal olaf Taith Prydain ar ôl taith 166 cilomedr o Barc Margam i ganol tref Caerffili ddydd Sul 10 Medi.