Archif Newyddion

Chwilio Newyddion

Archif Newyddion
Mae'r elusen iechyd meddwl, Growing Space, wedi ymuno â Chyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili a Wastesavers
Mae tîm Iechyd yr Amgylchedd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi rhoi cyngor i drigolion, yn dilyn cadarnhad o algâu gwyrddlas a allai fod yn niweidiol ym Mhwll Pen-y-Fan.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi rhoi £500 i drigolyn arall am ailgylchu gwastraff bwyd fel rhan o ymgyrch y Fwrdeistref Sirol, Gweddillion am Arian.
Wrth i ddisgyblion ddychwelyd i'r ystafell ddosbarth yr wythnos hon, mae ysgolion ledled Bwrdeistref Sirol Caerffili ar agor fel arfer heb unrhyw achos o nodi Concrit Awyredig Awtoclafiedig Cyfnerth (RAAC) yn lleol.
Mae Gorchymyn Cau wedi'i roi i un o eiddo Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili i fynd i'r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol.
Mae Terry's Patisserie yn fusnes gweithgynhyrchu bwyd arbenigol arobryn, sy'n darparu teisennau wedi'u gwneud â llaw i westai, bwytai, stadia, a lleoliadau ledled y Deyrnas Unedig yn ogystal â'r gymuned leol.