Archif Newyddion

Chwilio Newyddion

Archif Newyddion
Mae Spirafix Ground Anchoring Ltd yn fusnes sefydledig sy'n cynhyrchu ac yn dosbarthu angorau tir, wedi'i leoli yng Nghwmcarn. Cyfarwyddwyr y busnes lleol yw Paul Clatworthy ac Anthony Morgan.
Lywodraeth Cymru fwrw ymlaen â chynlluniau i ddileu elw o ofal plant sy’n derbyn gofal
Heddiw, mae ysgolion a cholegau ledled Bwrdeistref Sirol Caerffili yn dathlu diwrnod canlyniadau arholiadau UG a Safon Uwch.
Mae asesiad Safonau Llyfrgelloedd Cyhoeddus Cymru gan Lywodraeth Cymru wedi cael ei gynnal ar Wasanaeth Llyfrgelloedd Caerffili ar gyfer 2021-2022.
Mae Guto King Design yn fusnes dylunio graffeg wedi'i leoli yn Ystâd Ddiwydiannol Pontygwindy, Caerffili. Mae'r perchennog, Guto Llewellyn King, wedi gweithio yn y sector dylunio graffeg ers dros 20 mlynedd, ond ym mis Awst 2022, penderfynodd ddechrau ei fusnes ei hun ar ôl i'r cwmni roedd e'n gweithio iddo fynd i ddwylo'r gweinyddwyr.
Mae Darllen Co. yn adnodd llyfrau darllen Cymraeg rhyngweithiol ar gyfer plant ysgolion cynradd, athrawon a rhieni ledled Cymru. Mae'r busnes yn cynnig llwyfan lle mae modd darllen llyfrau Cymraeg, a gwrando arnyn nhw. Mae'r llyfrau hefyd yn galluogi darllenwyr i glicio ar eiriau anghyfarwydd i gael diffiniadau ac ynganiadau.