Y ganolfan newyddion

Chwilio Newyddion

Newyddion Diweddar
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn annog perchnogion cartrefi gwag, sy'n dymuno byw yn eu heiddo, i wneud cais am grant i helpu gyda gwaith adnewyddu.
Yn y cyfnod cyn y Nadolig, mae Gwasanaeth Safonau Masnach Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn lansio menter newydd i ddiogelu prynwyr a busnesau bach lleol rhag y niwed sy'n cael ei achosi gan fasnach gynyddol nwyddau ffug ar grwpiau prynu a gwerthu lleol ar gyfryngau cymdeithasol.
Mae’r arbenigwr adeiladu Willmott Dixon wedi rhoi 10 gliniadur i helpu i fynd i’r afael ag unigrwydd.
Mae Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi cyhoeddi neges o gydymdeimlad ar ôl marwolaeth drist cyn Gynghorydd CBSC, David Hardacre.
Bydd ymgynghoriad 6 wythnos sy’n canolbwyntio ar ddyfodol Canolfan Hamdden Pontllan-fraith yn cychwyn yr wythnos nesaf.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn apelio at drigolion, staff a busnesau lleol am roddion i gynorthwyo banciau bwyd lleol dros y Nadolig.