Y ganolfan newyddion

Chwilio Newyddion

Newyddion Diweddar
Mae apêl flynyddol sy'n cael ei chydlynu gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi codi £10,820 er budd banciau bwyd lleol.
Gweithredu diwydiannol mewn ysgolion – llythyr i rieni - Keri Cole – Prif Swyddog Addysg.
Heddiw (25 Ionawr), mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi cymeradwyo arian cyfatebol i wneud gwaith insiwleiddio waliau allanol mewn 86 eiddo ym Mryn Carno, Rhymni.
Ymwelodd Andrew Bailey, Llywodraethwr Banc Lloegr, â disgyblion Ysgol Gymunedol Sant Cenydd yn ddiweddar. Roedd yr ymweliad yn gyfle gwych i fyfyrwyr ddysgu am waith Banc Lloegr ac economi'r Deyrnas Unedig.
Mae pawb sy'n ymweld â Chastell Caerffili a'r cyffiniau yn cael eu hatgoffa i gymryd gofal yn dilyn cadarnhau achosion o ffliw adar ymhlith adar marw sydd wedi cael eu darganfod ar y safle.
Mae Gwasanaeth Ieuenctid Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi cwblhau arolwg yn ceisio barn pobl ifanc o fewn y Fwrdeistref Sirol i baratoi ar gyfer agor Canolfan Ieuenctid newydd.