Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
Ond 3 diwrnod sydd ar ôl i gofrestru i bleidleisio yn yr etholiadau lleol ar 5 Mai 2022.
Mae enillydd cyntaf ymgyrch Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, Gweddillion am Arian, wedi’i gyhoeddi.
Bob mis byddwn yn herio staff a phreswylwyr i wneud un newid bach i helpu i wella eu defnydd a’u dealltwriaeth o’r Gymraeg ac i sicrhau bod Bwrdeistref Sirol Caerffili yn parhau i fod yn lle cynhwysol i weithio a byw ynddo.
Bydd taliadau ar gyfer y Cynllun Cymorth Costau Byw yn cychwyn y mis hwn.
Mae dros 70 o gerfluniau Snoopy bach wedi’u rhyddhau ar draws Pen-y-bont ar Ogwr, Caerffili a Chaerdydd ar gyfer lansiad llwybr celf cerfluniau Snoopy A Dog’s Trail i Ysgolion, i gyd wedi’u dylunio a’u haddurno gan blant ysgol ledled De Cymru.
Mae ardal lle mae gollwng sbwriel yn gyffredin ym Mwrdeistref Sirol Caerffili wedi cael ei lanhau'n llwyddiannus gan wirfoddolwyr.