Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
Mae fideo animeiddio byr wedi cael ei gynhyrchu gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili sydd â'r nod o godi ymwybyddiaeth am ddigartrefedd cudd a mynd o un soffa i'r llall.
Mae tîm Rhaglen Datblygu Gwledig Cwm a Mynydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn lansio gwefan newydd, Ein Pantri Ar-lein, ar gyfer busnesau gwledig lleol ym Mwrdeistrefi Sirol Caerffili a Blaenau Gwent er mwyn iddyn nhw arddangos eu cynnyrch a'i wneud yn haws iddyn nhw werthu eu nwyddau ar-lein.
Mae Grŵp Prosiectau Peirianneg Cyngor Caerffili yn falch o gyhoeddi bod y gwaith i adfer ategwaith pont droed y Lleuad Lawn sydd wedi ei ddifrodi wedi cychwyn ar y safle'r wythnos hon. Bydd y gwaith yn cael ei wneud mewn dau gam.
Bydd yr A472 trwy Hafodyrynys ar gau rhwng 8.30pm a 6.30am am 3 noson o ddydd Mawrth 27 Ebrill, ar gyfer gwaith ail-wynebu.
Ynghyd â’r llacio graddol yn y cyfyngiadau COVID-19, mae'n siŵr y bydd y tywydd gwell a’r nosweithiau mwy golau yn ysbrydoli llawer ohonom i fynd allan a mwynhau'r golygfeydd gwledig prydferth sydd gan Gymru i'w cynnig. Yn ogystal â cherddwyr, beicwyr a beicwyr modur, mae marchogion sy’n defnyddio’r ffyrdd yn agored i niwed ond weithiau maen...
Mae aelodau'r Cabinet yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi cymeradwyo cyfres o fuddsoddiadau, gwerth £1.5 miliwn, i fwrw ymlaen â phrosiectau adfywio allweddol ledled y Fwrdeistref Sirol.