Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
Mae'r Arolwg ar Chwaraeon Ysgol, a ddechreuodd yn 2011, yn gyfle i blant a phobl ifanc ddweud eu dweud ar chwaraeon.
Mae'r cyfnod enwebu i sefyll yn Etholiadau Llywodraeth Leol mis Mai bellach ar agor.
Mae Rhyddid Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi'i ddyfarnu i'r Lleng Brydeinig Frenhinol yn swyddogol i anrhydeddu gwaith elusennol eithriadol y sefydliad sy’n cefnogi cyn-filwyr a’u teuluoedd.
Daeth 6,400 o ymwelwyr i ganol y dref yn ystod Ffair y Gwanwyn Ystrad Mynach.
Mae'r gwasanaeth gofal a gafodd ei ddatblygu gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn ystod anterth y pandemig bellach yn dathlu blwyddyn o weithredu.
Heddiw (23 Mawrth), mae Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi cymeradwyo ‘Rhaglen Cymorth Tai 2022–2026’, sy'n nodi ei ddull ar gyfer y dyfodol o ran atal digartrefedd a darparu gwasanaethau cymorth tai.