Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
Mae Cabinet Caerffili yn gwbl gefnogol i drefniant cydweithredol newydd gyda Cyfoeth Naturiol Cymru i reoli un o brif atyniadau ymwelwyr y Fwrdeistref Sirol, sef Ffordd Goedwig Cwmcarn, yn dilyn buddsoddiad mawr ar hyd y llwybr saith milltir o hyd.
As a result of the investigation, our consultants have been able to determine that the general slip area is shallower than previously thought and while the road cannot be opened up to two way traffic until full restoration is undertaken, there are several options available that may ensure the future integrity/stability of this road over the long...
Yn dilyn canllawiau Llywodraeth Cymru, bydd rhai o'n cyfleusterau yn cychwyn ailagor ddydd Llun 10 Mai fesul cam.
20 Ebr 2021
Shringrig Road Bridge carries the B4255 Shringrig Road over the mineral railway line to the north of Nelson. The bridge is owned / maintained by Transport for Wales (TfW).
Mae'r Cynghorydd Philippa Marsden, Arweinydd Cyngor Caerffili, wedi cyhoeddi bod gwaith adeiladu trac athletau o'r radd flaenaf, yn Oakdale, bron wedi'i gwblhau,
Mae tenant yng nghynllun tai lloches sy'n eiddo i Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi defnyddio'i sgiliau gwau wrth baratoi ar gyfer Dydd y Cofio eleni.