Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
A public consultation has been launched to seek resident’s views on the introduction of a booking system for the Household Waste Recycling sites in Caerphilly county borough.
Mae trigolion Bwrdeistref Sirol Caerffili yn cael eu hatgoffa i roi eu barn ar lwybrau cerdded a beicio lleol.
Mae Cyngor Caerffili yn mynd ati i gynorthwyo busnesau i weithredu yn unol â'r canllawiau newydd a gweithredu yn erbyn y rhai nad ydynt yn cydymffurfio.
Mae 62 uned gwefru cerbydau trydan cyflym deuol 22kW wedi'u gosod mewn 34 safle ar draws Gwent.
Is-Arglwydd Raglaw Gwent i gysgu dan y sêr i godi arian er budd cyn-filwyr digartref yng Nghymru: Dydd Gwener 5 Mawrth 2021.
O 1 Mawrth 2021, bydd tir ysgolion ledled Cymru yn dod yn fannau di-fwg.