Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
Mae prosiect Ymgysylltu â Phobl Ifanc a Theuluoedd Targedig Teuluoedd yn Gyntaf wedi cwblhau gwersyll dan do rhithwir a her camau dros hanner tymor.
Tra bod drysau Sefydliad y Glowyr, Coed Duon, yn parhau i fod ar gau, maen nhw wedi ymuno â NONaffArt i lansio'r prosiect ‘Love Locks’, sy'n gwahodd y gymuned i ddefnyddio'i dychymyg i roi bywyd newydd i hen gloeau clap ac, yn y pen draw, arwain at gerflun trawiadol.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi cytuno ar gyllideb uchelgeisiol nad yw'n cynnwys dim toriadau newydd i wasanaethau ar gyfer 2021/22.
Mae pecyn cyffrous o gynigion buddsoddi gwerth dros £231 miliwn wedi'i gymeradwyo gan Gabinet Cyngor Caerffili.
24 Chw 2021
Am 6pm ddydd Llun 1af Mawrth 2021, bydd corau o bob rhan o fwrdeistref Caerffili yn dod ynghyd i ganu mewn digwyddiad ar-lein ffantastig i ddathlu Dydd Gwyl Dewi.
Y mis hwn, mae Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid Blaenau Gwent a Chaerffili wedi rhoi 25 blwch nythu lliwgar i Barc Cwm Darran.