Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn awyddus i anfon neges glir na fydd bygythiadau na chamdriniaeth tuag at staff a chynghorwyr yn cael eu goddef.
Ddydd Iau 6 Mai 2021, bydd trigolion yn pleidleisio i ddewis pwy sy’n eu cynrychioli nhw yn y Senedd, ac fel Comisiynydd Heddlu a Throseddu.
Mae Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, y Cynghorydd Philippa Marsden, wedi galw am y ras 10 cilomedr Caerffili Bryn Meadows i’w ohirio er mwyn diogelwch y cyhoedd.
Mae pobl ifanc yn Oakdale, sef cymuned ym Mwrdeistref Sirol Caerffili, yn gwella eu sgiliau sglefrfyrddio o ganlyniad i adeiladu parc sglefrio lleol newydd yn ddiweddar yn lle eu hen un.
Gyda thristwch mawr y mae Ei Mawrhydi, Y Frenhines, yn cyhoeddi marwolaeth ei gŵr annwyl, Ei Uchelder Brenhinol, y Tywysog Philip, Dug Caeredin.
Hoffwn fynegi fy nghydymdeimlad dwysaf at Ei Mawrhydi, y Frenhines, a’r Teulu Brenhinol yn dilyn marwolaeth Ei Uchelder Brenhinol, y Dug Caeredin.