Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
Mae ymgynghoriad cyhoeddus wedi'i lansio i geisio barn trigolion ar gyflwyno system archebu ar gyfer Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref ym Mwrdeistref Sirol Caerffili.
Hoffai Cyngor Caerffili atgoffa trigolion i gadw eu cŵn ar dennyn pan fyddan nhw'n cerdded yn agos at dda byw ar ôl cael sawl cwyn yn ddiweddar am achosion o ymosod ar ddefaid mewn gwahanol ardaloedd o Rydri.
22 i 26 Chwefror yw ‘Wythnos Pleidlais 16’, sef wythnos gyfan o ddigwyddiadau a gweithgareddau ar gyfer pobl ifanc i godi ymwybyddiaeth am etholiadau'r Senedd ym mis Mai – etholiad hanesyddol a fydd yn galluogi pobl ifanc 16 ac 17 oed i bleidleisio am y tro cyntaf yng Nghymru.
Mae bachgen wyth oed o Fwrdeistref Sirol Caerffili wedi ysgrifennu llyfr am ei ddwy gath anwes yn ystod y cyfyngiadau symud.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi cyhoeddi datganiad yn rhoi sicrwydd i aelodau’r cyhoedd am ddiogelwch tomenni glo yn yr ardal.
Mae'r Cynghorydd Philippa Marsden, Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, wedi ymweld â'r ganolfan brechu torfol yng Nghanolfan Hamdden Trecelyn i ddarganfod sut mae'r rhaglen frechu newydd yn mynd.