Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
Mae nifer o barciau trefol a gwledig ledled Bwrdeistref Sirol Caerffili ar fin cael gwelliannau fel rhan o Fenter Glanach a Gwyrddach y Cyngor.
Yn ddiweddar, symudodd tenantiaid i mewn i'r cartrefi cyngor newydd cyntaf i gael eu hadeiladu ym Mwrdeistref Sirol Caerffili ers 19 mlynedd.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi addo ei ymrwymiad i helpu pobl Wcráin.
Mae chwe fflat newydd wedi'u cymeradwyo i'w datblygu yn y Stryd Fawr, Coed Duon, Caerffili.
​Mae Cyngor Caerffili wedi llwyddo i benodi'r penseiri o fri byd-eang, Grimshaw, i ddylunio cyfnewidfa nodedig yng nghanol tref Caerffili fel rhan o gynlluniau adfywio sylweddol, a gefnogir gan raglen Llywodraeth Cymru, Trawsnewid Trefi.
Mae'r gwaith adeiladu bellach yn mynd rhagddo ar ddatblygiad newydd sbon wedi'i ysbrydoli gan Bentref Gerddi ar safle hen swyddfeydd y Cyngor, ym Mhontllan-fraith.