Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
Mae pobl ifanc yn Springfield, Pontllan-fraith yn dathlu agor cyfleusterau chwarae newydd yr hanner tymor hwn.
Mae trigolion Caerffili yn cael eu hannog i gadw llygad allan am wybodaeth bwysig ynghylch cofrestru i bleidleisio cyn yr Etholiadau Llywodraeth Leol ar 5 Mai.
Rhoddodd Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili ganiatâd ar gyfer cynlluniau uchelgeisiol i ddatblygu cartrefi newydd ar ddau safle.
Mae Allweddi Caerffili, cynllun prydlesu sector preifat arloesol, ar fin parhau â'i waith i atal digartrefedd.
Dewch draw i ganol tref Ystrad Mynach ar 5 Mawrth rhwng 9am-5pm a chamu i dymor y gwanwyn!
Gallai trigolion ledled Bwrdeistref Sirol Caerffili weld cynnydd o 1.9% yn nhreth y cyngor ar gyfer 2022/23, yn lle’r cynnydd o 2.5% a oedd wedi'i gynllunio'n wreiddiol.