Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
Atgoffir trigolion ledled Bwrdeistref Sirol Caerffili i beidio â gyrru i barciau gwledig na mannau harddwch eraill i wneud ymarfer corff, oni bai fod ganddyn nhw reswm dilys fel y’i diffinir yn y rheoliadau.
Residents across the Caerphilly county borough are being encouraged to have their say on the Local Development Plan (LDP) – Draft Delivery Agreement.
Mae Diwrnod Cofio’r Holocost 2021 yn cael ei gynnal ar 27 Ionawr a’r thema eleni yw “Byddwch yn oleuni yn y tywyllwch”.
Mae canolfan brechu torfol newydd i'w sefydlu ym Mwrdeistref Sirol Caerffili i helpu cynyddu capasiti a sicrhau bod cynifer o drigolion cymwys â phosibl yn gallu cael y brechlyn newydd..
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili a Heddlu Gwent yn atgoffa cymunedau bod rhaid i ymarfer corff ddechrau a gorffen gartref a rhaid i bobl beidio â gyrru i ardaloedd o brydferthwch i wneud ymarfer corff – heb eithriad dilys.
With temperatures dropping and snow and ice expected this weekend, Caerphilly County Borough Council would like to assure residents that we are ready for winter.