Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
Mae Pwyllgor Cynllunio Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi cymeradwyo cynlluniau yn ystod cyfarfod o bell a gynhaliwyd ar 3 Mawrth i ddatblygu'r safleoedd yn Nhretomos a Threcenydd.
​Bydd adeiladau ar draws Bwrdeistref Sirol Caerffili yn cael eu goleuo'n felyn i nodi un flwyddyn ers cyflwyno'r cyfyngiadau symud cyntaf yn y Deyrnas Unedig ac i goffáu pawb sydd wedi colli eu bywydau oherwydd coronafeirws.
Mae rhagor o grantiau sy'n gysylltiedig ag Ardrethi Annomestig bellach ar gael am gyfnod cyfyngedig.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi arwyddo'r addewid i gefnogi Ymgyrch Dim Hiliaeth Cymru.
Mae Canolfan Hamdden Sue Noake wedi derbyn cyllid gan Lywodraeth Cymru (wedi’i weinyddu gan Chwaraeon Cymru) o £300,000 ar gyfer Hwb Hoci newydd a fydd yn cynnwys cae chwaraeon aml-ddefnydd 2G AstroTurf.
Heddiw (17 Mawrth), cytunodd Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili i gyhoeddi ei ddatganiad bwlch cyflog rhwng y rhywiau ysgrifenedig ar gyfer 2020.