Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
Mae tîm Iechyd yr Amgylchedd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn cyhoeddi rhywfaint o gyngor cyffredinol i drigolion, yn dilyn cadarnhau algâu gwyrddlas a allai fod yn niweidiol ym Mhwll Pen-y-fan.
Cymeradwyodd Cabinet Caerffili gynigion yn unfrydol ar gyfer cyflwyno pecyn buddion i staff wedi'i ddylunio i gefnogi Iechyd a Lles gweithwyr, fel rhan o Raglen Drawsnewid Tîm Caerffili sy'n mynd yn ei blaen.
Gan fod eich plentyn bellach wedi dychwelyd i'r ysgol, mae angen i chi barhau i'n helpu ni i reoli lledaeniad y feirws trwy wneud y canly
Heddiw (15 Medi), mae Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi cymeradwyo buddsoddiad o £130,000 i symud prosiectau adfywio arfaethedig ymlaen yn Rhisga a Bargod.
Cymeradwyodd Cabinet Caerffili adroddiad yn unfrydol i argymell bod y Cyngor yn derbyn Rhyddfreiniwr Anrhydeddus y Fwrdeistref yn achos Lauren Price a Lauren Williams a lwyddodd i ennill medalau yng Ngemau Olympaidd Tokyo 2020.
Mae'r contract ar gyfer dymchwel eiddo ar Fryn Hafodyrynys (Woodside Terrace) bellach wedi'i ddyfarnu i Walters, sy'n anelu at ddechrau'r gwaith ar y safle ar 20 Medi.