Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
Bydd Cyfres Heriau Caerffili Nikwax yn dychwelyd ddydd Sadwrn 7 Mai 2022, gyda'r degfed digwyddiad Cyfres Heriau Caerffili – Taith Twmbarlwm.
Mae cynlluniau uchelgeisiol i Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili ddatblygu cartrefi newydd ar ddau safle wedi cael eu cymeradwyo gan ei Bwyllgor Craffu Tai ac Adfywio yn ystod cyfarfod o bell ar 10 Chwefror.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn falch iawn o gyflwyno ein Clinig Cymorth a Chyllid i Fusnesau Ar-lein ni, mewn partneriaeth â Banc Datblygu Cymru a Busnes Cymru.
Mae’r ymgyrch flynyddol, ‘Bwytewch y Llysiau i’w Llethu’, yn cael ei chefnogi gan Lywodraeth Cymru eleni a bydd yn dechrau 28 Chwefror 28. Mae'r fenter wedi'i hanelu at blant o oedran Derbyn hyd at Gyfnod Allweddol 2 ac mae'n rhedeg am sawl wythnos, gan ganolbwyntio ar hoff lysieuyn y teulu bob wythnos.
​Mae'r Cabinet wedi cymeradwyo cyllid gwerth £350,000 i wneud gwelliannau priffyrdd pellach ar ffordd allweddol rhwng Wyllie ac Ynys-ddu i helpu lleihau'r tebygolrwydd o ddamweiniau pellach ar y ffordd hon.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi cyhoeddi ei fod yn bwriadu dechrau gwaith i ddymchwel hen feddygfa wag ym Mharc Lansbury, Caerffili.