Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
Cllr Carol Andrews, Mayor of Caerphilly County Borough Council and her daughter and Mayoral consort Megan are gearing up to ride one of the world's fastest zip lines to raise money for her chosen charities.
Mae Bwrdeistref Sirol Caerffili yn prysur ddod yn un o gyrchfannau twristiaeth gorau Cymru. Gydag amrywiaeth eang o weithgareddau, atyniadau a llety, mae'r Fwrdeistref Sirol yn cynnig profiad helaeth a deniadol i ymwelwyr drwy gydol y flwyddyn.
Mae Bwrdeistref Sirol Caerffili yn cefnogi Wythnos Gofalwyr (gofalyddion) 2021, sef ymgyrch flynyddol i godi ymwybyddiaeth o ofalu, tynnu sylw at yr heriau y mae gofalyddion di-dâl yn eu hwynebu a chydnabod eu cyfraniad i deuluoedd a chymunedau yn yr ardal.
Mae Safonau Masnach Cymru wedi cael ei hysbysu am dwyll ar ffurf neges destun sy'n ymwneud â'r Cyfrifiad cenedlaethol.
Mae cwpwl dan system Maethu Caerffili wedi ymddeol ar ôl rhoi 22 mlynedd o'u bywydau i helpu plant trwy faethu.
Mae'r tîm sy'n gyfrifol am wneud Bwrdeistref Sirol Caerffili yn lle glanach, mwy diogel a gwyrddach i fyw ar y rhestr fer ar gyfer gwobr berfformiad fawreddog.