Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
Mae gwobrau'r Gymdeithas Rhagoriaeth mewn Gwasanaeth Cyhoeddus (APSE) yn cydnabod y gorau mewn gwasanaethau rheng flaen llywodraeth leol ledled y Deyrnas Unedig ac, yn dilyn rownd drylwyr o feirniadu, mae Tîm Arlwyo Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi ennill lle cyntaf yn y categori Tîm Gwasanaeth Gorau: Gwasanaeth Arlwyo.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn gofyn i denantiaid roi eu barn ar y gwasanaethau tai y mae'n eu darparu.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn dathlu Diwrnod y Gwasanaethau Brys ar 9 Medi i dalu teyrnged i'r miliynau o bobl sy'n gweithio ac yn gwirfoddoli ar draws y GIG a'r gwasanaethau brys.
Mae Arweinydd Cyngor Caerffili a’r Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol yn awyddus i fynd i'r afael â phryderon yn y gymuned am ddyfodol canolfannau dydd ledled y Fwrdeistref Sirol.
Mae Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi cyhoeddi datganiad mewn ymateb i bryderon cyfredol ynghylch cyfleuster prosesu gwastraff arfaethedig yn Ystâd Ddiwydiannol Nine Mile Point, yng Nghwmfelin-fach.
Ar hyn o bryd, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn ystyried opsiynau i ddatblygu datblygiad tai deiliadaeth gymysg arloesol ar hen safle Ysgol Gyfun Oakdale.