Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
Mae'r perfformiwr teyrnged i Elvis, CJ Horton, wedi bod yn ymweld â chartrefi gofal ledled Bwrdeistref Sirol Caerffili i ddarparu adloniant diogel o ran COVID-19 mawr ei angen i breswylwyr a staff.
​​Mae bywyd cyn-Aelod Seneddol Caerffili wedi'i goffáu heddiw (dydd Mawrth 24 Awst) ar ganmlwyddiant ei ethol i Senedd y Deyrnas Unedig.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili a Chymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Gwent (CMGG) yn parhau i weithio mewn partneriaeth i gyflawni'r rhaglen wirfoddol, y 'Cynllun Cyfeillio' ac oherwydd galw mawr, rydyn ni’n chwilio am wirfoddolwyr newydd i gael eu paru â phobl sy'n agored i niwed sy'n byw ym Mwrdeistref Sirol Caerffili.
Fel rhan o raglen gyfredol Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili o ran cynnal a chadw asedau, bydd pont droed Court Road, ger Caerffili, yn destun gwaith adnewyddu yn ddiweddarach y mis hwn.
Yn ddiweddar, fe gafodd plant ryddid i ddefnyddio'r Tŷ Weindio, Tredegar Newydd, yn ystod diwrnod o ddigwyddiadau fel rhan o'r fenter, Haf o Chwarae, sy'n cael ei chynnal gan Chwarae Cymru a Llywodraeth Cymru.
Yn gynharach eleni cafodd ymgynghoriad cyhoeddus ei lansio i geisio barn trigolion ar y rhwystrau maen nhw'n eu hwynebu yn ystod eu teithiau cerdded neu feicio pob dydd.