Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
Diweddariad i rieni a gofalwyr disgyblion gan Keri Cole, Prif Swyddog Addysg.
Mae disgyblion ysgolion uwchradd ym Mwrdeistref Sirol Caerffili yn plannu perthi i geisio mynd i'r afael â'r newid yn yr hinsawdd ac i ddathlu Wythnos Genedlaethol Coed (28 Tachwedd i 6 Rhagfyr).
Dros 7,500 o ymwelwyr â chanol tref Caerffili ar gyfer Marchnad Bwyd a Chrefft y Gaeaf.
​On 7 December, public organisations in Wales will be holding a one day campaign to raise awareness of the public's rights to use the Welsh language.
Mae'n tynnu at y Nadolig yng nghanol tref Coed Duon wrth iddi baratoi ar gyfer Marchnad Bwyd a Chrefft y Gaeaf.
Mae chwe chamera cylch cyfyng cyhoeddus newydd wedi’u gosod ar hyd ffordd Blaenau’r Cymoedd (A465) a strydoedd cyfagos i helpu i fynd i’r afael â throseddau yn y gymdogaeth yn Rhymni.