Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
Mae Ysgol a Chanolfan Adnoddau Cae'r Drindod wedi ennill Cystadleuaeth Gohebyddion Ifanc i'r Amgylchedd yng Nghymru.
Mae Cabinet Cyngor Caerffili wedi cymeradwyo cynlluniau i gyflwyno ceisiadau ar gyfer prosiectau cyffrous ledled y Fwrdeistref Sirol fel rhan o raglenni cyllido a chyllid newydd ar gyfer economïau lleol a rhanbarthol.
Mae cyfle i drigolion ym Mwrdeistref Sirol Caerffili fynegi eu barn ar lwybrau cerdded a beicio lleol.
Yn ddiweddar, fe wnaeth ysgol Gynradd Derwendeg ddathlu ei phen-blwydd yn 100 oed . Fe wnaeth yr ysgol drefnu bod amrywiaeth o weithgareddau yn cael eu cynnal ar gyfer staff a disgyblion i ddathlu'r pen-blwydd.
​Dros yr wythnos ddiwethaf, rydyn ni wedi bod yn dathlu Pythefnos Gofal Maeth gydag ymgyrch digidol i gydnabod y gymuned anhygoel o Ofalyddion Maeth sy'n cefnogi ein trigolion sydd mwyaf agored i niwed.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili eisiau annog pobl i fanteisio ar Fis Cerdded Cenedlaethol i brofi mannau gwyrdd hardd y Fwrdeistref Sirol.