Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
Yn ddiweddar, cafodd y Wobr Genedlaethol Ysgolion Anogol ei dyfarnu i Ysgol Fabanod Cwmaber.
Caerphilly County Borough Council have reaffirmed their commitment to promoting tolerance and inclusion in the workplace.
Dogs Trust has announced it will be bringing even more canine capers to South Wales next year, by extending its A Dog’s Trail with Snoopy art trail into the nearby towns of Caerphilly and Porthcawl.
Mae'r Cynghorydd Shayne Cook, Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol, wedi cael pigiad cyntaf y brechlyn COVID-19 ac yn annog eraill i wneud yr un peth pan fyddan nhw'n cael gwahoddiad am apwyntiad.
Mae dydd Mawrth, 12 Mai 2021, yn nodi 50 diwrnod tan y dyddiad cau o 30 Mehefin 2021 i geisiadau gael eu gwneud ar gyfer Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE (EUSS).
Yn fuan, bydd modd i fusnesau yng Nghymru sy'n parhau i gael eu heffeithio gan gyfyngiadau coronafeirws hawlio rhagor o gymorth rhwng £2,500 a £25,000 gan ddibynnu ar eu hamgylchiadau i helpu diwallu costau cyfredol.