Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
Rydyn ni'n falch o gyhoeddi bod y Gwasanaeth Llyfrgelloedd, o ddydd Llun 17 Mai ymlaen, yn croesawu trigolion sydd eisiau pori'r silffoedd a dewis eu llyfrau eu hunain yn ôl i'n llyfrgelloedd mewn hybiau a threfi.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi cyhoeddi lansiad rhif ffôn sengl ar gyfer ei holl swyddfeydd tai.
Mae'n Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl, sydd â'r nod o godi ymwybyddiaeth am iechyd meddwl yn y Deyrnas Unedig.
Mae Protocol y Drindod bellach yn cael ei gylchredeg ledled Cymru gan Dîm Awtistiaeth Cenedlaethol Cymru.
Canlyniadau etholiad y Senedd a gafodd ei gynnal ddydd Iau 6 Mai.
Mae’r artist o Gymru, Nathan Wyburn, am ddenu sylw at waith gofalwyr maeth Cyngor Caerffili, wrth i Sefydliad Y Glowyr Coed Duon hefyd gael ei oleuo’n oren y Pythefnos Gofal Maeth hwn.