Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
Datgelodd adroddiad gan Lywodraeth Cymru a Taclo Tipio Cymru fod Caerffili yn un o’r cynghorau sy’n perfformio orau ar gyfer cyflwyno hysbysiadau cosb benodedig i fynd i’r afael â thipio anghyfreithlon yng Nghymru.
Many of our services will be closed over the Christmas and New Year period, but you can still access many services online. www.caerphilly.gov.uk
Cyngor Caerffili yn rhybuddio trigolion i fod yn wyliadwrus ar ôl i siopwyr ar-lein yn y Deyrnas Unedig brynu 80 miliwn o eitemau ‘siomedig’ yn seiliedig ar adolygiadau gwych
Mae apêl flynyddol wedi’i chydlynu gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi codi dros £10,500 i gefnogi banciau bwyd lleol.
Mae siopwyr yng nghanol trefi ledled Bwrdeistref Sirol Caerffili yn parhau i fwynhau parcio am ddim mewn safleoedd talu ac arddangos sy'n eiddo i'r Cyngor yn ystod y cyfnod cyn y Nadolig.
Disgwylir i ardal chwarae newydd i blant agor ym Mhontllan-fraith ym mis Ionawr gan ddarparu cyfleusterau chwarae modern, diogel i'r gymuned eu mwynhau yn 2022.