Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn paratoi i gefnogi busnesau lleol y mae Omicron wedi effeithio arnyn nhw, yn dilyn y cyhoeddiad heddiw am gyllid ychwanegol gan Lywodraeth Cymru.
Many of our services will be closed over the Christmas and New Year period, but you can still access many services online. www.caerphilly.gov.uk
Cyngor Caerffili yn rhybuddio trigolion i fod yn wyliadwrus ar ôl i siopwyr ar-lein yn y Deyrnas Unedig brynu 80 miliwn o eitemau ‘siomedig’ yn seiliedig ar adolygiadau gwych
Mae'r gwaith i osod llwybr newydd ym Maes y Sioe, Coed Duon, bellach wedi'i gwblhau diolch i fuddsoddiad gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.
Mae un o drigolion Cartref Preswyl Cyngor Caerffili, Tŷ Iscoed wedi dathlu ei phen-blwydd yn 100 oed.
Datgelodd adroddiad gan Lywodraeth Cymru a Taclo Tipio Cymru fod Caerffili yn un o’r cynghorau sy’n perfformio orau ar gyfer cyflwyno hysbysiadau cosb benodedig i fynd i’r afael â thipio anghyfreithlon yng Nghymru.