Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
Bydd yr A472 trwy Hafodyrynys ar gau rhwng 8.30pm a 6.30am am 3 noson o ddydd Mawrth 27 Ebrill, ar gyfer gwaith ail-wynebu.
Ynghyd â’r llacio graddol yn y cyfyngiadau COVID-19, mae'n siŵr y bydd y tywydd gwell a’r nosweithiau mwy golau yn ysbrydoli llawer ohonom i fynd allan a mwynhau'r golygfeydd gwledig prydferth sydd gan Gymru i'w cynnig. Yn ogystal â cherddwyr, beicwyr a beicwyr modur, mae marchogion sy’n defnyddio’r ffyrdd yn agored i niwed ond weithiau maen...
Mae aelodau'r Cabinet yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi cymeradwyo cyfres o fuddsoddiadau, gwerth £1.5 miliwn, i fwrw ymlaen â phrosiectau adfywio allweddol ledled y Fwrdeistref Sirol.
Mae Cabinet Caerffili yn gwbl gefnogol i drefniant cydweithredol newydd gyda Cyfoeth Naturiol Cymru i reoli un o brif atyniadau ymwelwyr y Fwrdeistref Sirol, sef Ffordd Goedwig Cwmcarn, yn dilyn buddsoddiad mawr ar hyd y llwybr saith milltir o hyd.
As a result of the investigation, our consultants have been able to determine that the general slip area is shallower than previously thought and while the road cannot be opened up to two way traffic until full restoration is undertaken, there are several options available that may ensure the future integrity/stability of this road over the long...
Yn dilyn canllawiau Llywodraeth Cymru, bydd rhai o'n cyfleusterau yn cychwyn ailagor ddydd Llun 10 Mai fesul cam.