Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi datgelu cynlluniau cyffrous i greu datblygiad marchnad newydd deniadol yng nghanol tref Caerffili.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn atgoffa tenantiaid i roi eu barn ar y rhent y maen nhw'n ei dalu.
Fel rhan o raglen cynnal a chadw asedau parhaus Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, bydd gwaith cynnal a chadw yn cael ei wneud ar barapet Pont Afon Draethen ym mis Hydref.
Mae Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn gofyn am gyfarfod brys gyda Gweinidogion Llywodraeth Cymru i drafod atgyweiriadau strwythurol hir-ddisgwyliedig i ffordd allweddol sy'n cysylltu cymunedau Pontlotyn a Thredegar Newydd.
Mae Jeremy Miles AS, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg Llywodraeth Cymru, wedi ymweld ag Ysgol Gynradd Fochriw i gyflwyno Gwobr y Gymraeg iddyn nhw a dathlu Diwrnod Barddoniaeth Cenedlaethol.
Mae Trafnidiaeth Cymru yn cynnal rhaglen o waith cynnal a chadw hanfodol i helpu sicrhau diogelwch a dibynadwyedd y rheilffordd, ac i baratoi ar gyfer Metro De Cymru sydd ar ddod.