Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
Mae awtomatiaeth glyfar yn helpu i wella gwasanaethau i'r rhai mewn angen ym Mwrdeistref Sirol Caerffili.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi mabwysiadu cynigion ar gyfer datblygu ac adfywio ardal Blaenau'r Cymoedd yn y dyfodol.
Cronfa yw hon i ddarparu cymorth ariannol i fusnesau sy'n wynebu heriau gweithredol ac ariannol a achosir gan y cyfyngiadau symud cenedlaethol a gyhoeddwyd ar gyfer Cymru o ganlyniad i COVID-19.
Mae'r wobr yn dod ar ôl gweld datganiad gweledigaeth MEITHRIN glir yn Ysgol Fabanod Hendre sy'n amlwg yn rhoi lles wrth wraidd popeth maen nhw'n ei wneud.
Gofynnir i denantiaid y Cyngor ym Mwrdeistref Sirol Caerffili fynegi'u barn ar y rhent maen nhw'n ei dalu.
Mae gwaith adeiladu wedi cychwyn ar ddatblygiad tai newydd ar safle hen Lofa Penallta ym Mwrdeistref Sirol Caerffili.