Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
13 Tach 2020
Mae'n tynnu at y Nadolig ym Mwrdeistref Sirol Caerffili wrth i Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili ymuno â busnesau lleol i ddod â'r profiad siopa Nadolig i chi.
Mae Heddlu Gwent a Chyngor Caerffili yn ailddatgan eu hymrwymiad i barhau i weithio gyda'i gilydd i sicrhau bod eiddo trwyddedig yn gweithredu'n ddiogel o fewn y gyfraith.
Er nad yw wedi bod yn hawdd, gyda'r newidiadau cyson o ran canllawiau'r llywodraeth a gweithredu mesurau diogelwch a chyfyngiadau symud lleol, mae nifer o fusnesau ym Mwrdeistref Sirol Caerffili wedi bod yn addasu eu ffocws yn barhaus, gan gynnal gwaith adnewyddu a datblygu i sicrhau nad yw anawsterau 2020 yn rhwystro eu dyfodol.
Heddiw (11 Tachwedd 2020), cymeradwyodd Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn unfrydol gynlluniau i osod 20 o fannau gwefru cerbydau trydan newydd y tu allan i'w adeiladau.
Cytunwyd ar gyllid ychwanegol, gwerth dros £500,000, i gefnogi sawl prosiect adfywio ym Mwrdeistref Sirol Caerffili.
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent, Jeff Cuthbert, wedi canmol Gwasanaeth Troseddu Ieuenctid Blaenau Gwent a Chaerffili (YOS) am gipio Gwobr Hwb Doeth gyntaf y Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid am ‘arfer arloesol’ am ei brosiect ‘Be Me’.