Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
Er nad yw wedi bod yn hawdd, gyda'r newidiadau cyson o ran canllawiau'r llywodraeth a gweithredu mesurau diogelwch a chyfyngiadau symud lleol, mae nifer o fusnesau ym Mwrdeistref Sirol Caerffili wedi bod yn addasu eu ffocws yn barhaus, gan gynnal gwaith adnewyddu a datblygu i sicrhau nad yw anawsterau 2020 yn rhwystro eu dyfodol.
Heddiw (11 Tachwedd 2020), cymeradwyodd Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn unfrydol gynlluniau i osod 20 o fannau gwefru cerbydau trydan newydd y tu allan i'w adeiladau.
Cytunwyd ar gyllid ychwanegol, gwerth dros £500,000, i gefnogi sawl prosiect adfywio ym Mwrdeistref Sirol Caerffili.
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent, Jeff Cuthbert, wedi canmol Gwasanaeth Troseddu Ieuenctid Blaenau Gwent a Chaerffili (YOS) am gipio Gwobr Hwb Doeth gyntaf y Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid am ‘arfer arloesol’ am ei brosiect ‘Be Me’.
Mae Ymgyrch Siôn Corn flynyddol Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn lansio heddiw!
Mae cogyddion ar draws y Fwrdeistref Sirol yn falch iawn o gael bod yn ôl yn eu hysgolion ers yr wythnos diwethaf, wrth i'r cyfnod pontio yn ôl i'r ysgol redeg yn esmwyth.