Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
Mae cyfleusterau chwarae awyr agored newydd yn ardaloedd Bedwas a Thretomos, yng Nghaerffili, eisoes wedi profi'n boblogaidd dros ben gyda phlant a phobl ifanc.
Mae Bwrdeistref Sirol Caerffili yn paratoi ar gyfer adeg fwyaf rhyfeddol y flwyddyn, gyda Marchnadoedd Bwyd a Chrefft y Gaeaf yn cael eu cynnal ledled y Fwrdeistref Sirol.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn coffáu Diwrnod y Cofio ymhellach eleni gyda chyfres o farciau ffyrdd pabi trawiadol mewn lleoliadau ledled y fwrdeistref sirol.
Mae Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, heddiw (dydd Mercher 27 Hydref), wedi cymeradwyo Strategaeth Tai Lleol, sy'n nodi ei flaenoriaethau strategol ar gyfer y pum mlynedd nesaf.
Mae trigolion Caerffili yn cael eu hannog i ailgylchu eu pwmpenni y Calan Gaeaf hwn trwy gystadleuaeth siriol a llawn hwyl.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn gofyn i denantiaid roi eu barn ar y rhent y maen nhw'n ei dalu.