Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
Gyda'r gaeaf ar y gorwel, hoffai Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili roi sicrwydd i'r trigolion ein bod yn barod ar gyfer y gaeaf.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn cefnogi’r ymgyrch fabwysiadu newydd, #DewisTeulu
Mae cynlluniau ar gyfer Tiny Forest ym Mharc Morgan Jones, Caerffili yn mynd rhagddynt, wrth i gynlluniau i blannu 600 o goed gan eu rhannu.
Mae'n ofynnol i Gyngor Caerffili ddatblygu Strategaeth Gymraeg Pum Mlynedd yn unol â gofynion Safon Iaith Gymraeg 145 o dan Reoliadau Safonau Iaith Cymru (Rhif 1) 2015.
Mae’r Dragons Rugby wedi bod yn helpu i hyrwyddo ymgyrch fawr gwrth-gasineb Llywodraeth Cymru Mae Casineb yn Brifo Cymru.
Gyda diwedd y dyrchafiad Credyd Cynhwysol, cynlluniau cymorth ffyrlo a hunangyflogedig, mae'r Cyngor a'i bartneriaid cymunedol wedi dod ag adnoddau ynghyd i alluogi trigolion i ddod o hyd i'r help a'r cymorth sydd eu hangen arnyn nhw.