Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
Wrth i ni ddechrau ail wythnos ‘cyfnod atal byr’ Cymru gyfan, roedden ni am ddiolch i chi i gyd am eich ymdrechion parhaus i ddiogelu ein cymuned rhag coronafeirws; drwy wneud hynny, rydych chi'n helpu diogelu ein Gwasanaeth Iechyd.
Yn ddiweddar, cymeradwyodd y Cabinet broses newydd i arwain y broses o benderfynu pryd i drosglwyddo asedau i reolaeth gymunedol. Mae'r adroddiad yn nodi llwybr clir i drosglwyddo asedau i'r gymuned sy'n hyblyg a chadarn ac yn dilyn canllawiau ac arfer gorau Cymru Gyfan.
Cymeradwyodd Cabinet Caerffili adroddiad i argymell bod y Cyngor yn penodi'r Lleng Brydeinig Frenhinol yn Rhyddfreiniwr Anrhydeddus y Fwrdeistref i gydnabod ei chanmlwyddiant ar 15 Mai 2021 ac er anrhydedd i waith elusennol y sefydliad sy'n helpu cyn-filwyr a'u teuluoedd.
Mae Ysgol Lewis Pengam ac Ysgol Gyfun Cwm Rhymni wedi cael caeau chwaraeon aml-ddefnydd 3G newydd sbon fel rhan o gyfres o waith diweddaru caeau a gwblhawyd yn ddiweddar ledled y Fwrdeistref Sirol.
Bydd staff Cyngor Caerffili yn gweithio dros y penwythnos i brosesu ceisiadau gan fusnesau lleol am grant o gronfa gymorth coronafeirws newydd Llywodraeth Cymru.
Mae Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi cymeradwyo cynlluniau i foderneiddio'r broses o ran cael trwydded caffi stryd a hepgor unrhyw ffioedd sy'n gysylltiedig â masnachu yn yr awyr agored tan 30 Medi 2021.