Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
Bellach, y dyddiad arfaethedig ar gyfer ailosod y bont yw dydd Sadwrn 23 Hydref 2021 yn dibynnu ar y tywydd.
Mae ‘porth gwyrdd’ i dref Caerffili wedi'i harddu yn sgil partneriaeth rhwng Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili a'r gymuned leol.
​Mae'r Arweinydd wedi cyhoeddi pecyn o gymorth i helpu Gorymdeithiau Dydd y Cofio a Gorymdeithiau Dydd y Cadoediad i fynd yn eu blaen.
18 Hyd 2021
Mae Ceri Dupree wedi bod yn swyno cynulleidfaoedd ledled y byd ers bron i 30 mlynedd ac mae’n ôl gyda’i sioe wych ‘A Star is Torn’
Yr wythnos hon yw Wythnos Democratiaeth Leol, ac mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn atgoffa trigolion i gofrestru i bleidleisio.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn gofyn i aelodau o'r cyhoedd fynegi eu barn ar adolygiad o'i bolisi gamblo.