Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
Cymeradwyodd Cabinet Caerffili adroddiad i argymell bod y Cyngor yn penodi'r Lleng Brydeinig Frenhinol yn Rhyddfreiniwr Anrhydeddus y Fwrdeistref i gydnabod ei chanmlwyddiant ar 15 Mai 2021 ac er anrhydedd i waith elusennol y sefydliad sy'n helpu cyn-filwyr a'u teuluoedd.
Mae Ysgol Lewis Pengam ac Ysgol Gyfun Cwm Rhymni wedi cael caeau chwaraeon aml-ddefnydd 3G newydd sbon fel rhan o gyfres o waith diweddaru caeau a gwblhawyd yn ddiweddar ledled y Fwrdeistref Sirol.
Bydd staff Cyngor Caerffili yn gweithio dros y penwythnos i brosesu ceisiadau gan fusnesau lleol am grant o gronfa gymorth coronafeirws newydd Llywodraeth Cymru.
Mae Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi cymeradwyo cynlluniau i foderneiddio'r broses o ran cael trwydded caffi stryd a hepgor unrhyw ffioedd sy'n gysylltiedig â masnachu yn yr awyr agored tan 30 Medi 2021.
Gwnaed darganfyddiad cyffrous yn Llancaiach Fawr yn Nelson, wrth ddynesu at Galan Gaeaf.
Mae adeiladau busnes ledled Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi newid sut maen nhw’n gweithredu er mwyn Cadw Cymru’n Ddiogel trwy gau yn unol â gofynion Llywodraeth Cymru neu gymryd mesurau i leihau'r risg o ddod i gysylltiad â coronafeirws mewn gweithleoedd ac adeiladau sy'n gallu agor i'r cyhoedd yn ystod y pythefnos o “Gyfnod Atal Byr”.