Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
The anticipated start date for the road and drainage replacement works is the 18th October 2021 and are expected to take seven weeks to complete.
Wythnos Gofalwn.Cymru 2021 - Byddwch yn rhywun sy'n gallu gwneud gwahaniaeth o ran anghenion eich cymuned
Cytunodd Cabinet Caerffili yn unfrydol ar gynigion i ddatblygu dau gyfleuster seibiant newydd sydd wedi'u lleoli ar hen safle Ysgol Gyfun Pontllan-fraith ar gyfer oedolion a phlant.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi cymeradwyo buddsoddiad ychwanegol o £150,000 i helpu adfywio tref Caerffili.
Mae cynllun dymchwel mawr i helpu gwella lefelau ansawdd aer ar Fryn Hafodyrynys yn cychwyn heddiw (dydd Iau 14 Hydref).
Bydd gweithredu diwydiannol yr wythnos nesaf yn effeithio ar nifer o wasanaethau bysiau y mae Stagecoach Ltd yn eu darparu. Mae hyn yn debygol o gynnwys cludiant i ysgolion a cholegau mewn rhai ardaloedd, yn enwedig i ddysgwyr sydd â thocynnau tymor.