Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
Gwahoddir trigolion i gyflwyno cwestiynau i Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerffili, i'w hateb yng nghyfarfod y Bwrdd yr wythnos nesaf (3 Tachwedd).
Mae digwyddiadau Sul y Coffa yn rhan bwysig o'r calendr digwyddiadau blynyddol. Eleni, fodd bynnag, mae angen rhagofalon ychwanegol i gydymffurfio â Rheoliadau a mesurau diogelu o ran y Coronafeirws.
Mae trigolion Caerffili yn cael eu hannog i ailgylchu eu pwmpenni'r Calan Gaeaf hwn.
Trwy gydol y pandemig coronafeirws, mae iechyd a lles ein cwsmeriaid ffyddlon wedi parhau i fod yn brif flaenoriaeth i ni.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn gwneud adolygiad ar hyn o bryd o drigolion sy’n derbyn gostyngiad o 25% ar eu treth y cyngor.
Bydd “cyfnod atal byr” yn cael ei gyflwyno ar draws Cymru ar ddiwedd yr wythnos hon i helpu i ddod ag achosion o’r coronafeirws o dan reolaeth unwaith eto. Golyga hyn y bydd cyfres o fesurau ar waith o 6pm ddydd Gwener 23 Hydref tan 12:01am ddydd Llun 9 Tachwedd 2020.