Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
Mae Cadwch Gymru’n Daclus wedi datgelu enillwyr Gwobr y Faner Werdd eleni, ac mae 15 o barciau a mannau gwyrdd ym Mwrdeistref Sirol Caerffili wedi cyflawni’r marc rhyngwladol o ansawdd.
​Mae Cabinet Cyngor Caerffili wedi’i gymeradwyo i symud ymlaen i ymgynghori ar gyfer tri phrosiect Ysgolion yr 21ain Ganrif o dan y rhaglen Band B.
Mae Gwasanaethau Chwaraeon a Hamdden Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn falch o gynnig cyfle anhygoel fel gwirfoddolwr campau dŵr i helpu darparu rhaglenni nofio ar draws ein canolfannau hamdden.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn apelio ar drigolion i gefnogi eu banc bwyd lleol.
Cynhaliodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili gynnig i weithredu system dalebau i annog teuluoedd i newid o gewynnau tafladwy i gewynnau y gellir eu hailddefnyddio.
“A minnau'n Arweinydd Cyngor Caerffili ac aelod ward lleol ar gyfer Ynys-ddu, rydw i eisiau rhoi sicrwydd i'r gymuned gyfan fy mod i'n cydnabod ac yn deall yn llwyr y pryderon gwirioneddol am y safle ailgylchu gwastraff newydd yn Ystâd Ddiwydiannol Nine Mile Point.