Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
As we count down the hours to the start of the two week ‘fire break’ at 6pm this evening, we wanted to take this opportunity to appeal to everyone to make this Wales-wide lockdown a success
Bydd y gwasanaeth arlwyo ym mhob ysgol gynradd ac uwchradd ledled Bwrdeistref Sirol Caerffili yn ailddechrau o 2 Tachwedd.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi mabwysiadu Cynllun Cydraddoldeb Strategol newydd ar gyfer 2020-2024 mewn cyfarfod o'r Cyngor llawn ar 6 Hydref.
Mae datblygiad Tŷ Mawr Pobl Group yng Nghroespenmaen, Caerffili yn darparu cyfle dysgu a datblygu gwych i'r prentis gwaith coed lleol Liam Baker. Mae Liam wedi bod ar y safle ers saith mis, o dan adain Concept Carpentry, yn dilyn lleoliad blaenorol llwyddiannus.
Nawr bod pethau wedi tawelu yn dilyn cyhoeddiad ddoe gan Brif Weinidog Cymru, roedden ni o'r farn y byddai'n ddefnyddiol darparu rhywfaint o wybodaeth bellach am y cyfyngiadau coronafeirws newydd.
Welsh Government has confirmed that businesses affected by the ‘circuit breaker’ will be supported with a new £300m fund, which will open next week: