Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
Heddiw mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cynlluniau ar gyfer cyfyngiadau symud 'cyfnod torri'r cylch' cenedlaethol newydd a fydd yn dod i rym am 6.00pm ddydd Gwener 23 Hydref a bydd yn para am bythefnos, gan ddod i ben am hanner nos, dydd Sul 8 Tachwedd.
Mae Cyngor Caerffili yn mynd ati i gynorthwyo busnesau i weithredu yn unol â'r canllawiau newydd a gweithredu yn erbyn y rhai nad ydynt yn cydymffurfio.
Mae Cyngor Caerffili yn ymuno ag awdurdodau lleol ledled Gwent i hyrwyddo ymgyrch maethu newydd yr hydref sydd am annog mwy o deuluoedd ac unigolion i ddod ymlaen a maethu plentyn neu berson ifanc sydd mewn angen.
Mae atyniad i dwristiaid ym Mwrdeistref Sirol Caerffili wedi cael ei addasu er mwyn rhoi cymorth cymunedol yn ystod pandemig y coronafeirws.
Ar hyn o bryd rydym yn derbyn nifer fawr o alwadau gan drigolion Bwrdeistref Sirol Caerffili sydd, wrth reswm, yn awyddus i wybod sut i wneud cais. Rydym ni ein hunain yn aros am fanylion, felly byddem yn gofyn i drigolion fod yn amyneddgar â ni wrth i ni barhau i geisio eglurhad ar frys.
Mae'r wythnos yma'n nodi Wythnos Ymwybyddiaeth Trosedd Casineb, wythnos genedlaethol o weithgaredd sy'n annog awdurodau lleol, partneriaid allweddol a chymunedau sy'n cael eu heffeithio gan drosedd casineb i weithio gyda'i gilydd i daclo materion trosedd casineb lleol.