Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
Mae yna fwy o ffyrdd nag erioed o gefnogi'r Apêl Pabi. Mae eich rhoddion yn ein helpu i ddarparu cymorth amhrisiadwy i gymuned y Lluoedd Arfog.
Mae Cadwch Gymru'n Daclus wedi datgelu enillwyr y Faner Werdd eleni - marc rhyngwladol parc neu fan gwyrdd o safon.
Rwy'n siŵr eich bod chi i gyd yn ymwybodol bod y darlun cenedlaethol wedi newid yn sylweddol dros y dyddiau diwethaf ac mae'r sefyllfa'n parhau i waethygu. Mae map y Deyrnas Unedig yn dangos nifer cynyddol o ardaloedd awdurdodau lleol sy'n destun cyfyngiadau lleol newydd.
Yn yr Unol Daleithiau, crëwyd Mis Hanes Pobl Dduon gan yr hanesydd Carter G. Woodson (1875–1950). Roedd am herio rhagdybiaethau ar y pryd ‘nad oes gan y negro hanes’ a sefydlodd ‘The Association for the Study of Negro Life and History’ ym 1915 a oedd yn annog ysgolheigion a haneswyr i ymchwilio a chadw hanes a diwylliant pobl dduon.
Mae ein Tîm Treth y Cyngor wedi cael adroddiadau gan drigolion Bwrdeistref Sirol Caerffili am alwadau ffôn twyllodrus sy'n esgus bod o'r Cyngor gan honni eu bod nhw mewn dyled mewn perthynas â threth y cyngor.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru, yn falch o gyhoeddi dechrau cynllun adeiladu sylweddol a fydd yn dod ag eiddo busnes newydd i Nelson.