Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn bwrw ymlaen â chynlluniau ar gyfer ailagor ei adeiladau i'r cyhoedd.
Yn dilyn ymchwiliadau tir helaeth ac arolygon draenio, mae Tîm Priffyrdd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi penderfynu bod angen ailosod y draeniau ar Groes-Faen Terrace, Bargod, er mwyn atal dirywiad pellach ar y ddaear.
Yn ddiweddar, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi cynnal ymarfer ymgynghori gyda'r nod o lunio dyfodol gwasanaethau dydd ar draws yr ardal, a daeth yr ymgynghoriad â'r mater i'r amlwg ac arwain at sylw sylweddol yn y cyfryngau am ddyfodol y gwasanaeth allweddol hwn.
Mae Canolfan Hamdden Trecelyn wedi derbyn buddsoddiad o £90,000 i osod offer chwarae rhyngweithiol newydd yn y pwll.
Mae preswylwyr yn cael eu hatgoffa y bydd cau lôn a goleuadau traffig ar waith yn ddechrau heddiw, 27 Medi, ar gam nesaf y gwaith ar Fryn Hafodyrynys (Woodside Terrace).
Mae 10 gwobr wedi cael eu hennill gan y gwahanol grwpiau gwirfoddol Basn Caerffili yng ngwobrau Wales in Bloom yn Ynys Môn.