Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
Gofynnodd cynrychiolwyr o Fforwm Ieuenctid Caerffili gyfres o gwestiynau i Julie Morgan AS, Dirprwy Weinidog Iechyd a Gofal Cymdeithasol, yn ystod cyfarfod o bell diweddar a gynhaliwyd gan y sefydliad Plant yng Nghymru.
Heddiw mae Cadwch Gymru'n Daclus wedi datgelu enillwyr Gwobr y Faner Werdd eleni – ac rydym wrth ein bodd bod y man gwyrdd o amgylch Tŷ Penallta wedi cyflawni'r marc ansawdd rhyngwladol.
Bydd Jane Weed, aelod o Dîm Arlwyo Cyngor Caerffili, yn eillio ei phen ar 22 Hydref er budd yr elusen adnabyddus, Cymorth Canser Macmillan.
Mae Cyngor Caerffili yn mynd ati i gynorthwyo busnesau i weithredu yn unol â'r canllawiau newydd a gweithredu yn erbyn y rhai nad ydynt yn cydymffurfio.
Mae partneriaeth ym Mwrdeistref Sirol Caerffili wedi dangos ei hymrwymiad i gydweithio i gwrdd ag anghenion tai lleol.
​Beth yw'r sefyllfa ym Mwrdeistref Sirol Caerffili ar hyn o bryd? Mae'r sefyllfa yn ein Bwrdeistref Sirol, ein rhanbarth ac yn genedlaethol yn ansicr o hyd. Rydyn ni wedi gweld cynnydd yn nifer yr achosion positif o coronafeirws yn ystod yr wythnosau diwethaf, ac ein lefel ni ar hyn o bryd yw 95.5 o achosion fesul pob 100,000 o'r boblogaeth...