Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
Mae gwaith wedi cychwyn i ddod â chyfleusterau awyr agored newydd i blant a phobl ifanc yn ardaloedd Bedwas a Thretomos yng Nghaerffili.
To celebrate National Recycling week, Caerphilly Council is stepping up its programme of recycling in schools by providing brand new recycling facilities in classrooms and canteen areas across the County Borough.
Mae Maethu Cymru wedi lansio ymgyrch newydd sbon. Mae'r rhwydwaith newydd o 22 o wasanaethau maethu awdurdodau lleol ledled y wlad yn bwriadu cael effaith sylweddol ar ddyfodol pobl ifanc.
Cymru eisoes yw trydedd genedl orau'r byd am ailgylchu, ac mae'r Ymgyrch Gwych i'n cael ni i safle rhif 1 yn parhau yn ystod Wythnos Ailgylchu 2021, sy'n dechrau heddiw (20 Medi).
Mae tîm Iechyd yr Amgylchedd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn cyhoeddi rhywfaint o gyngor cyffredinol i drigolion, yn dilyn cadarnhau algâu gwyrddlas a allai fod yn niweidiol ym Mhwll Pen-y-fan.
Cymeradwyodd Cabinet Caerffili gynigion yn unfrydol ar gyfer cyflwyno pecyn buddion i staff wedi'i ddylunio i gefnogi Iechyd a Lles gweithwyr, fel rhan o Raglen Drawsnewid Tîm Caerffili sy'n mynd yn ei blaen.