Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn gofyn i denantiaid roi eu barn ar y gwasanaethau tai y mae'n eu darparu.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn dathlu Diwrnod y Gwasanaethau Brys ar 9 Medi i dalu teyrnged i'r miliynau o bobl sy'n gweithio ac yn gwirfoddoli ar draws y GIG a'r gwasanaethau brys.
Mae Arweinydd Cyngor Caerffili a’r Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol yn awyddus i fynd i'r afael â phryderon yn y gymuned am ddyfodol canolfannau dydd ledled y Fwrdeistref Sirol.
Mae Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi cyhoeddi datganiad mewn ymateb i bryderon cyfredol ynghylch cyfleuster prosesu gwastraff arfaethedig yn Ystâd Ddiwydiannol Nine Mile Point, yng Nghwmfelin-fach.
Ar hyn o bryd, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn ystyried opsiynau i ddatblygu datblygiad tai deiliadaeth gymysg arloesol ar hen safle Ysgol Gyfun Oakdale.
Mae Climate Action Caerffili Gweithredu Hinsawdd (y Grŵp), grŵp cymunedol amgylcheddol lleol gyda chyllid gan Lywodraeth Cymru ac mewn cydweithrediad â Chyngor Caerffili yn paratoi i blannu Coedwig Fach Caerffili ym Mharc Morgan Jones.