Dydd Sul 11 Rhagfyr 2022 / Sunday 11th December 2022

Oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol, ni fydd ein porth taliadau ar-lein ar gael rhwng 6.00am a 10.00am ddydd Sul 11 Rhagfyr 2022. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gall hyn ei achosi.

Due to essential maintenance our online payments portal will be unavailable between 06:00am and 10:00am on Sunday 11th December 2022.  We apologise for any inconvenience this may cause.

Cysylltu â’r warden cŵn

Y warden cŵn sy’n gyfrifol am orfodi deddfwriaeth ac is-ddeddfau perthnasol, sy’n delio â materion sy’n deillio o gadw cŵn fel anifeiliaid anwes. 

Mae’r warden cŵn yn gyfrifol am

Nid yw’r warden cŵn yn gyfrifol am

  • cwynion am gŵn peryglus neu pan fydd rhywun wedi’u brathu. Dylid hysbysu’r heddlu yn yr achosion hyn.
    cwynion am gamdriniaeth neu esgeuluso cŵn. Dylid hysbysu’r RSPCA ynglŷn â’r achosion hyn.

I siarad â’r warden cŵn ffoniwch 01443 866544.

I roi gwybod am gi crwydr y tu allan i oriau hyd at 10pm ffoniwch 01443 875500.