Mae’r dudalen hon yn rhan o raglen dreigl o adrannau’r wefan sy’n cael eu cyfieithu i’r Gymraeg. Mae ein hadrannau mwyaf poblogaidd yn ddwyieithog yn barod ac rydym yn gweithio i gyfieithu’r gweddill cyn gynted â phosib. Yn y cyfamser, mae’r fersiwn Saesneg islaw er gwybodaeth. Ebostiwch cymraeg@caerffili.gov.uk am fwy o wybodaeth.

Mannau Gwrydd

Does dim lle gwell na'r awyr agored i gael ychydig o awyr iach ac ymarfer corff. Mae mannau gwyrdd bwrdeistref sirol Caerffili yn lefydd gwych i fwynhau'r amgylchedd naturiol hyfryd; a hynny ar garreg eich aelwyd. Ewch allan i'w darganfod!

Ewch i wefan mannau gwyrdd