Archif Newyddion

Chwilio Newyddion

Archif Newyddion
Mae tîm yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn troi tai yn gartrefi, drwy weithio gyda pherchnogion i sicrhau bod eiddo gwag yn cael eu defnyddio eto mewn modd buddiol.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili ar genhadaeth i hybu cyfraddau ailgylchu, a'r wythnos hon bydd adroddiad yn cael ei gyflwyno i’r Cabinet a fydd yn nodi camau i wella ansawdd ailgylchu wrth ymyl y ffordd a mynd i'r afael â halogi.
Bydd y digwyddiad poblogaidd, ‘Pa Ffordd Nawr?’, sy'n cael ei gynnal gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, yn dychwelyd ar 25 Hydref 2023.
Mae cynlluniau wedi cael eu cymeradwyo ar gyfer dau ddatblygiad tai blaenllaw yn Oakdale a Rhisga.
Mae amrywiaeth o gyflogwyr a sefydliadau o bob rhan o Fwrdeistref Sirol Caerffili wedi bod yn darganfod sut y gallan nhw helpu pobl leol sy'n gweithio ar hyn o bryd ac sy'n derbyn budd-daliadau penodol.
Mae bron i hanner miliwn o bunnoedd o gyllid ychwanegol wedi cael ei fuddsoddi yng Nghronfa Fenter Caerffili yn dilyn penderfyniad gan Fwrdd Cronfa Ffyniant Gyffredin Cyngor Caerffili.