Archif Newyddion

Chwilio Newyddion

Archif Newyddion
​Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn trawsnewid ac yn gwella'r ffordd rydyn ni'n darparu gwasanaethau i'n trigolion.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn falch o gyhoeddi cyfres o Digwyddiadau’r Gaeaf eleni ym mhedair canol tref y Fwrdeistref Sirol y Nadolig hwn: Bargod, Coed Duon, Caerffili ac Ystrad Mynach. Bydd pob digwyddiad yn cynnal stondinau bwyd blasus a chrefft, reidiau ffair hwyl i blant ac adloniant i'r teulu.
Mae tîm yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn troi tai yn gartrefi, drwy weithio gyda pherchnogion i sicrhau bod eiddo gwag yn cael eu defnyddio eto mewn modd buddiol.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili ar genhadaeth i hybu cyfraddau ailgylchu, a'r wythnos hon bydd adroddiad yn cael ei gyflwyno i’r Cabinet a fydd yn nodi camau i wella ansawdd ailgylchu wrth ymyl y ffordd a mynd i'r afael â halogi.
Bydd y digwyddiad poblogaidd, ‘Pa Ffordd Nawr?’, sy'n cael ei gynnal gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, yn dychwelyd ar 25 Hydref 2023.
Mae cynlluniau wedi cael eu cymeradwyo ar gyfer dau ddatblygiad tai blaenllaw yn Oakdale a Rhisga.