Archif Newyddion

Chwilio Newyddion

Archif Newyddion
Mae disgyblion o Ysgol Gyfun Coed Duon wedi rhagori mewn cystadleuaeth flynyddol a oedd yn gofyn iddyn nhw osod eu sgiliau busnes yn erbyn ysgolion eraill yng Nghymru.
O ganlyniad i'r penderfyniad hwn, fydd Cyngor Caerffili ddim yn gallu darparu talebau prydau ysgol am ddim fel yn ystod gwyliau’r haf blaenorol.
“Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cwblhau ei ymchwiliad i'r achos o ddŵr halogedig (trwytholch) yn bylchu a ddigwyddodd islaw chwarel Tŷ Llwyd ddechrau mis Ionawr 2023 o ganlyniad i gyfnod hir o law.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi amlinellu cynlluniau i hybu cyfraddau ailgylchu a chreu bwrdeistref sirol fwy gwyrdd yn unol â thargedau Llywodraeth Cymru.
Bob blwyddyn, mae Partneriaeth Dysgu Oedolion yn y Gymuned Gwent yn cynnal seremoni gwobrwyo i ddathlu cyflawniadau'r gwasanaethau Dysgu Oedolion yn y Gymuned ledled Gwent ac i gydnabod gwaith caled ac ymroddiad y dysgwyr a'r tiwtoriaid.
Mae'r Ystafell Ffitrwydd yng Nghanolfan Hamdden Heolddu wedi cael cyllid o £100,000 i ailwampio ac adnewyddu'r man presennol.