Archif Newyddion

Chwilio Newyddion

Archif Newyddion
O’r 17 Medi 2023, bydd y terfyn cyflymder diofyn mewn ardaloedd adeiledig yng Nghymru yn gostwng o 30mya i 20mya. Mae hyn yn cynnwys ffyrdd lle mae goleuadau stryd wedi’u gosod 200 llath neu lai oddi wrth ei gilydd.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn rhoi gwybod i'w denantiaid (deiliaid contract) ei fod yn cynnal rhaglen profi offer trydanol yn nifer o'i dai ar hyn o bryd.
Mae nifer o ysgolion ym Mwrdeistref Sirol Caerffili wedi dathlu adroddiadau Estyn llwyddiannus yn ddiweddar yn dilyn arolygiadau cadarnhaol mewn ysgolion.
Mae'r Cynghorydd Shayne Cook, Aelod Cabinet dros Dai yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, wedi cyhoeddi datganiad ar oblygiadau'r argyfwng costau byw a'r cymorth sydd ar gael yn lleol ar gyfer y rhai sy'n profi anawsterau.
Gwelodd y fenyw fusnes leol, Sara Ali, gyfle yng nghanol tref Caerffili i ddarparu bwyd cartref o safon. Ar ôl sicrhau safle delfrydol gyda golygfeydd prydferth o'r castell, fe aeth hi ati i greu Sara's Kitchen, a agorodd yn gynharach eleni ar Castle Street.
Cafodd Gŵyl y Caws Bach ei chynnal am yr ail flwyddyn dros benwythnos 2 a 3 Medi. Fe wnaeth Canol Tref Caerffili gofnodi nifer anhygoel o 17,737 o ymwelwyr, dros 7,000 yn fwy o bobl na'r llynedd.