Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
​Mae Arweinydd y Cyngor wedi croesawu cyflwyniad o dîm sy’n ymroddedig i ddarparu cymorth canolog ‘brysbennu’ i drigolion Bwrdeistref Sirol Caerffili.
O ddydd Sadwrn 27 Mawrth, cafodd y rhai dan 18 oed eu caniatáu i gymryd rhan mewn chwaraeon timau a gweithgareddau awyr agored.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi cyrraedd blwyddyn o ddosbarthu prydau ysgol am ddim i ddisgyblion ledled y Fwrdeistref Sirol.
Mae Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, y Cynghorydd Philippa Marsden, wedi galw ar beirianwyr i lunio adroddiad ar gyfer ystyried rhagor o opsiynau i wella diogelwch ar y priffyrdd ar hyd y B4251, sef ‘Troadau Wyllie’ yn ôl yr enw lleol.
Fe allai pecyn o gynigion buddsoddi cyffrous, a fydd yn helpu trawsnewid ysgolion ledled Bwrdeistref Sirol Caerffili, gael eu cymeradwyo yr wythnos nesaf.
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi hyd at £30 miliwn i gefnogi sector diwylliant amrywiol Cymru drwy'r pandemig sy’n parhau.