Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
Mae Ysgol Fabanod Tŷ Isaf wedi llwyddo i gael ailachrediad Gwobr Ansawdd Genedlaethol Ysgolion Iach.
Fel y byddwch chi'n gwybod, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd modd i bob disgybl yn y Cyfnod Sylfaen (3 i 7 oed) ddychwelyd i'r ysgol erbyn dydd Gwener 26 Chwefror 2021
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi cyhoeddi cynlluniau i ddarparu maes parcio newydd a gwell ar gyfer tenantiaid sy'n byw mewn fflatiau ar Risca Road.
Hoffai Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili atgoffa rhieni cymwys i blant 3 neu 4 oed bod ceisiadau nawr ar agor ar gyfer y Cynnig Gofal Plant.
Fe wnaeth Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol gyfarfod heddiw (10 Chwefror) i gytuno ar gynnydd rhent tenantiaid ar gyfer 2021/22.
Diolchwyd i drigolion Bwrdeistref Sirol Caerffili am helpu llunio dyfodol y Cyngor a'r gymuned ehangach trwy gynnig eu barn ar arolwg trigolion pellgyrhaeddol, a gafodd adborth cadarnhaol ar y cyfan mewn nifer o feysydd allweddol.