Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
Following the reopening of hairdressing and barbering businesses we are asking for your co-operation to prevent a rise in cases now restrictions are easing.
Mae disgwyl i DRI chynllun gwella eiddo sylweddol fynd yn eu blaen yng nghanol trefi Caerffili a Choed Duon, gan ategu'r cynigion llywio lleoedd ehangach y cytunwyd arnyn nhw yn ddiweddar gan Gabinet Caerffili.
O ddydd Mawrth 6 Ebrill, bydd pob llyfrgell yn y Fwrdeistref Sirol yn ailgychwyn y gwasanaeth Archebu a Chasglu ar gyfer ein trigolion, ac rydyn ni nawr yn derbyn ceisiadau ar gyfer y gwasanaeth hwn.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili unwaith eto yn cefnogi Awr Ddaear ac yn gofyn i'r staff, busnesau a thrigolion ddiffodd pob golau am 8.30pm ar 27 Mawrth am awr.
Yn ddiweddar, nododd Ysgol Gynradd Fochriw chweched digwyddiad blynyddol Wythnos Wyddoniaeth Prydain, sef dathliad o bopeth sy'n wyddoniaeth.
Residents across the Caerphilly county borough are being encouraged to have their say on the Local Development Plan (LDP) – Draft Delivery Agreement.