Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
Fe wnaeth grwpiau cymunedol ym Mwrdeistref Sirol Caerffili elwa ar grantiau gwerth £16,660 rhwng mis Hydref 2021 a mis Ionawr 2022.
Bydd disgyblion ysgolion cynradd a grwpiau gwirfoddol ym Mwrdeistref Sirol Caerffili yn plannu 5,000 o goed rhwng 7 ac 11 Mawrth i ddathlu Wythnos Plannu Coed ac i geisio mynd i'r afael â'r newid yn yr hinsawdd.
Mae'r Cynghorydd Philippa Marsden, Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, wedi cyhoeddi menter newydd a fydd yn gyfle i drigolion ennill £500 tuag at eu biliau ynni yn gyfnewid am roi eu cadi gwastraff bwyd allan i'w gasglu bob wythnos.
Bydd siop wag yng nghanol tref Caerffili yn cael ei dymchwel dros yr wythnosau nesaf er mwyn caniatáu i gynlluniau adfywio cyffrous symud ymlaen yn y dyfodol.
Ymunodd gwesteion arbennig ag Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, y Cynghorydd Philippa Marsden, i nodi agoriad swyddogol y ganolfan athletau cymunedol newydd yn Ysgol Gynradd Rhiw Syr Dafydd yn Oakdale. Mae'r safle trawiadol wedi bod yn weithredol am gyfnod byr fel cyfleuster ysgol a chymunedol ar gyfer clybiau sirol a chystadlaethau...
​Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi'r manylion am gynllun rhyddhad ardrethi dros dro newydd y bydd eiddo manwerthu, hamdden a lletygarwch yn elwa ohono o fis Ebrill 2022.