Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
Mae ein Tîm Peirianneg wedi adolygu rhaglen waith ddiwygiedig y contractwyr ac yn falch o gyhoeddi bod y gwaith yn dal i gadw at yr amserlen i'w gwblhau erbyn 23 Rhagfyr 2021.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi datgelu cynigion adfywio ar gyfer ardal Trecelyn i Risga.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi cyhoeddi y bydd yn cyflwyno cais cynllunio ar gyfer datblygu cynllun tai byw bywyd hŷn newydd arloesol ar safle hen gartref gofal Tŷ Darran, Rhisga.
Mae 600 o goed wedi cael eu plannu gan gymuned Caerffili ym Mharc Morgan Jones yn dilyn Diwrnod Plannu Cyhoeddus llwyddiannus.
Mae tîm Safonau Masnach Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, ar y cyd â Heddlu Gwent, wedi bod yn ymweld â siopau yn y Fwrdeistref Sirol i'w cofrestru nhw i'r cynllun gwerthwyr cyfrifol, sy'n annog manwerthwyr i werthu cyllyll yn ddiogel ac atal gwerthu cyllyll i bobl o dan 18 oed.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn apelio ar drigolion, staff a busnesau i gefnogi eu banc bwyd lleol dros yr ŵyl.