Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi cyhoeddi cynlluniau i ddarparu maes parcio newydd a gwell ar gyfer tenantiaid sy'n byw mewn fflatiau ar Risca Road.
Hoffai Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili atgoffa rhieni cymwys i blant 3 neu 4 oed bod ceisiadau nawr ar agor ar gyfer y Cynnig Gofal Plant.
Fe wnaeth Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol gyfarfod heddiw (10 Chwefror) i gytuno ar gynnydd rhent tenantiaid ar gyfer 2021/22.
Diolchwyd i drigolion Bwrdeistref Sirol Caerffili am helpu llunio dyfodol y Cyngor a'r gymuned ehangach trwy gynnig eu barn ar arolwg trigolion pellgyrhaeddol, a gafodd adborth cadarnhaol ar y cyfan mewn nifer o feysydd allweddol.
Trwy gydol y pandemig, rydym wedi clywed cymaint o straeon am arwyr Gofal Iechyd, ac roeddem am hyrwyddo ein harwyr Gofal Cymdeithasol ein hunain, sy'n gweithio o gwmpas y cloc i ymweld â'r bobl sy'n agored i niwed, i gynnig gofal a chymorth drwy gyfnod eithriadol.
Mae Cyngor Caerffili yn mynd ati i gynorthwyo busnesau i weithredu yn unol â'r canllawiau newydd ac yn gweithredu yn erbyn y rhai nad ydynt yn cydymffurfio. Cafwyd cwyn gan drigolyn pryderus a roddwyd gwybod am unigolyn yn torri canllawiau COVID-19. Ymwelodd Swyddogion Gorfodi COVID-19 a Safonau Masnach â'r eiddo ddydd Gwener 5 Chwefror...