Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
Ar hyn o bryd, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn ffonio trigolion sy'n gymwys i gael taliad o dan Gynllun Cymorth Tanwydd Gaeaf Llywodraeth Cymru.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi cyhoeddi ei fod wedi cwblhau ei raglen Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC).
Mae addewid, sydd wedi'i lofnodi'n wreiddiol gan arweinwyr y tair plaid wleidyddol yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, i gymryd safiad dim goddefgarwch yn erbyn cam-drin wedi'i addasu a'i gyflwyno ledled Cymru.
Mae cwpl o Gaerffili wedi cael dirwy am fridio cŵn, heb drwydded gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, o dan Reoliadau Lles Anifeiliaid (Bridio Cŵn) (Cymru) 2014, yn groes i Adran 13(1) o Ddeddf Lles Anifeiliaid 2006.
Dros y 4 blynedd diwethaf, mae Cyngor Caerffili wedi buddsoddi cryn dipyn mewn cyfleusterau a gwasanaethau i sicrhau y gall greu diwylliant gofalgar ar gyfer cymunedau.
Gyda chyhoeddiad Llywodraeth Cymru bod Cymru wedi symud yn llawn i Lefel Rhybudd Sero, mae nifer y galarwyr all fynd i angladdau yng Nghapel Amlosgfa Gwent, Croesyceiliog, wedi cynyddu.