Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
Mae Diwrnod Cofio’r Holocost 2021 yn cael ei gynnal ar 27 Ionawr a’r thema eleni yw “Byddwch yn oleuni yn y tywyllwch”.
Mae canolfan brechu torfol newydd i'w sefydlu ym Mwrdeistref Sirol Caerffili i helpu cynyddu capasiti a sicrhau bod cynifer o drigolion cymwys â phosibl yn gallu cael y brechlyn newydd..
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili a Heddlu Gwent yn atgoffa cymunedau bod rhaid i ymarfer corff ddechrau a gorffen gartref a rhaid i bobl beidio â gyrru i ardaloedd o brydferthwch i wneud ymarfer corff – heb eithriad dilys.
With temperatures dropping and snow and ice expected this weekend, Caerphilly County Borough Council would like to assure residents that we are ready for winter.
Fel rhan o ymgyrch unigryw i gofrestru i bleidleisio, mae grŵp o bedwar pobl ifanc wedi cael eu trawsnewid i edrych fel eu hunain yn y flwyddyn 2080 i fyfyrio am y flwyddyn y gwnaethon nhw newid y byd drwy gofrestru i bleidleisio yn ddim ond 16 oed am y tro cyntaf mewn hanes.
Ydych chi'n adnabod plentyn 16 oed a allai greu hanes eleni trwy fod ymhlith y plant 16 a 17 oed cyntaf i gymryd rhan yn etholiadau'r Senedd?