Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y gall ymweliadau cartrefi gofal dan do ailddechrau ar gyfer un ymwelydd dynodedig o ddydd Sadwrn 13 Mawrth.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi llwyddo i gyflawni achrediad trydydd parti dan y cynlluniau gosod a chynnal a chadw drysau tân, sy'n cael eu gweithredu gan Bluesky Certification ac sydd wedi'u hachredu gan Wasanaeth Achredu'r Deyrnas Unedig.
Heddiw, 17 Mawrth, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd taliad bonws yn cael ei dalu i bawb sy'n gweithio yn y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG) a'r maes gofal cymdeithasol yng Nghymru.
Gyda 92% o bobl yng Nghymru bellach yn ailgylchu yn rheolaidd*, mae Cymru gam yn nes at gyflawni ei hymgyrch Wych o gyrraedd rhif un yn y byd am ailgylchu.
Bydd Cyfrifiad 2021 yn cael ei gynnal ar 21 Mawrth, ac mae cartrefi ledled Bwrdeistref Sirol Caerffili yn cael eu hannog i gofio llenwi'r arolwg.
Mae un o gymunedau Caerffili wedi bwrw gwreiddiau diolch i ymdrechion y bobl leol a hwb ariannol gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.