Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
Bydd unrhyw sbwriel neu wastraff bwyd/gardd na chafodd ei gasglu ar ddydd Gwener 18 Chwefror o ganlyniad i Storm Eunice yn cael ei gasglu dydd Sadwrn, 19 Chwefror.
Eleni, bydd etholiad hanesyddol pan fydd gan bobl ifanc 16 a 17 oed yr hawl i bleidleisio yn etholiadau'r Senedd 2021. Fodd bynnag, mae'r dyddiad cau yn agosáu, ac mae angen i'r bobl ifanc hynny gofrestru erbyn dydd Llun 14 Ebrill.
Mae'r Swyddfa Dywydd bellach wedi cyhoeddi rhybudd tywydd COCH ar gyfer rhannau o'r Fwrdeistref Sirol ddydd Gwener 18 Chwefror.
Mae cynigion i barhau â chynllun prydlesu sector preifat arloesol wedi’u cymeradwyo gan Bwyllgor Craffu Tai ac Adfywio Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn rhybuddio tenantiaid i fod yn wyliadwrus o 'ffermwyr hawliadau' sy'n gweithredu yn yr ardal.
Rydyn ni'n aros am fanylion gan Lywodraeth Cymru am sut bydd y cynllun cymorth costau byw, sy'n cynnig £150.00, yn gweithio yng Nghymru.