Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
Er gwaethaf yr heriau yn sgil y pandemig COVID-19, mae gwasanaethau tai ym Mwrdeistref Sirol Caerffili wedi parhau i wneud cynnydd sylweddol o ran helpu'r rhai mewn angen.
Grant Ardrethi Annomestig: Mae Llywodraeth Cymru wedi dweud wrth awdurdodau lleol am gau'r Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau ac Estyniad y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau i geisiadau newydd o ran Grantiau Ardrethi Annomestig yng Nghymru am 5pm brynhawn Iau, 11 Mawrth 2021.
​Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn falch o chwifio'r faner y tu allan i bencadlys y Cyngor, Tŷ Penallta, ar gyfer Diwrnod y Gymanwlad heddiw (8 Mawrth).
Mae Ymgyrch Dawns Glaw, sy'n dasglu amlasiantaethol o arbenigwyr o asiantaethau allweddol ledled Cymru, wedi ailffurfio i leihau, a lle bo hynny'n bosibl, dileu effaith tanau glaswellt ledled Cymru.
Fe allai parcio am ddim gael ei ymestyn am 6 mis arall mewn meysydd parcio sy'n eiddo i'r Cyngor ledled Bwrdeistref Sirol Caerffili.
A public consultation has been launched to seek resident’s views on the introduction of a booking system for the Household Waste Recycling sites in Caerphilly county borough.