Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
Mae etholiadau mis Mai yn prysur agosáu. Dyma ganllaw defnyddiol ar gyfer yr hyn y gallwch ei ddisgwyl os byddwch yn pleidleisio’n bersonol ddydd Iau 6 Mai.
Mae'r Cyngor yn ceisio'ch barn mewn perthynas â'r ddarpariaeth arfaethedig a'r diwygiadau i Orchmynion Traffig mewn gwahanol leoliadau yn Ward Cwm Aber, yn y Fwrdeistref Sirol, a ddangosir isod:
Gydag wythnos i fynd nes bydd pleidleiswyr Bwrdeistref Sirol Caerffili yn mynd i bleidleisio ar 6 Mai, rydyn ni'n annog pleidleiswyr i baratoi i bleidleisio.
Mae trigolion yn ardaloedd Cefn Fforest a Choed Duon wedi cael eu gofyn i roi eu barn am gynigion i osod parc sglefrio newydd ar safle Maes y Sioe.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi bod yn gweithio mewn partneriaeth â Heddlu Gwent i orfodi'r parthau cerddwyr a beicio mewn ysgolion ledled Bwrdeistref Sirol Caerffili.
Mae fideo animeiddio byr wedi cael ei gynhyrchu gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili sydd â'r nod o godi ymwybyddiaeth am ddigartrefedd cudd a mynd o un soffa i'r llall.