Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
Ar 13 Ionawr, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru newidiadau i’w chynllun Grant Caledi i Denantiaid.
The Leader of Caerphilly County Borough Council has unveiled a set of ambitious budget proposals for 2022/23.
Mae ceisiadau bellach ar agor ar gyfer Cronfa Gymunedol Viridor a’r Prosiect Gwyrdd.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn atgoffa trigolion cymwys bod help ar gael drwy'r Cynllun Cymorth Tanwydd Gaeaf.
Dros y pedair blynedd diwethaf, mae Cyngor Caerffili wedi buddsoddi yn sylweddol mewn seilwaith er mwyn sicrhau bod Caerffili yn Lle Gwych i Wneud Busnes.
Bydd rhan o B4251 Commercial Street, Pontllan-fraith, (yn agos i Bridge Vets) ar gau yn llwyr rhwng dydd Sadwrn 15 Ionawr a dydd Mawrth 18 Ionawr.