Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
Dros y pedair blynedd diwethaf, mae Cyngor Caerffili wedi buddsoddi yn sylweddol mewn seilwaith er mwyn sicrhau bod Caerffili yn Lle Gwych i Wneud Busnes.
Bydd rhan o B4251 Commercial Street, Pontllan-fraith, (yn agos i Bridge Vets) ar gau yn llwyr rhwng dydd Sadwrn 15 Ionawr a dydd Mawrth 18 Ionawr.
Ar hyn o bryd, mae ein holl wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yng Ngwent dan bwysau anferth gydag absenoldeb staff oherwydd Covid-19, yn enwedig ein gwasanaethau gofal cartref a darparwyr cartrefi gofal. Adroddir bod argyfwng cenedlaethol systemig mewn gofal.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn atgoffa trigolion i ddweud eu dweud ar ei gynigion i gyflwyno polisi perchentyaeth cost isel.
Diweddariad i rieni a gofalwyr disgyblion gan Keri Cole, Prif Swyddog Addysg.
Mae Timau Safonau Masnach yn gweithio gyda'i gilydd i sicrhau cyfiawnder i ddioddefwyr o adeiladwyr twyllodrus.