News Centre

Chwilio Newyddion

Archif Newyddion
Gwybodaeth am sut y bydd gwasanaethau'r Cyngor yn cael eu heffeithio ddydd Llun 19 Medi, sef dyddiad angladd Ei Mawrhydi y Frenhines.
Mae bwrdeistref sirol Caerffili yn ymuno â gweddill y wlad a'r Gymanwlad i alaru marwolaeth Ei Mawrhydi y Frenhines Elizabeth II.
Mae Parti Traeth Coed Duon, a oedd yn cymryd lle dydd Sadwrn, Medi 10, wedi cael ei ganslo yn dilyn marwolaeth y Frenhines Elizabeth II, yn 96 oed.
Mae’r Cyngor yn derbyn nifer o cwynion ynglŷn â da byw (defaid yn bennaf) yn crwydro trwy’r pentrefi yng Nghwm Rhymni Uchaf ac yng Nghwm Darran.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi cyhoeddi cynlluniau i gynnal Seremoni Gyhoeddi leol, yn dilyn marwolaeth drist Ei Mawrhydi y Frenhines, i ddatgan yn ffurfiol esgyniad y sofran newydd, y Brenin Charles III.
Dros y 12 mis diwethaf, mae Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi cynnig noddfa i bobl sy'n dianc rhag gwrthdaro ac erledigaeth, yn ôl casgliadau adroddiad diweddar.