Archif Newyddion

Chwilio Newyddion

Archif Newyddion
Mae Siop Ailddefnyddio Penallta wedi ymuno â prosiect lleol, Cyfnewidfa Gwisg Ysgol Caerffili, i gynnig gwisgoedd ysgol ail-law i drigolion y Fwrdeistref Sirol am ddim.
Mae ysgolion ledled Bwrdeistref Sirol Caerffili yn dathlu diwrnod canlyniadau arholiadau TGAU heddiw.
Bydd y digwyddiad chwaraeon o safon fyd-eang yn dod i ben yng nghanol tref Caerffili yn dilyn 8 cam dwys o rasio ledled y Deyrnas Unedig. Gyda'r cyffro'n cael ei ddarlledu ar deledu byw (ITV4) - bydd y digwyddiad yn arddangos Caerffili ar lwyfan y byd wrth i'r beicwyr ddod i mewn i'r Fwrdeistref Sirol drwy Nelson, pasio trwy Lanbradach a...
Mae’r Ganolfan Rhagoriaeth Chwaraeon yn Ystrad Mynach wedi gosod llifoleuadau LED effeithlonrwydd uchel newydd i ddarparu gwell gwelededd ac effeithlonrwydd ynni i’r cyfleuster.
Mae Spirafix Ground Anchoring Ltd yn fusnes sefydledig sy'n cynhyrchu ac yn dosbarthu angorau tir, wedi'i leoli yng Nghwmcarn. Cyfarwyddwyr y busnes lleol yw Paul Clatworthy ac Anthony Morgan.
Lywodraeth Cymru fwrw ymlaen â chynlluniau i ddileu elw o ofal plant sy’n derbyn gofal