Y ganolfan newyddion

Chwilio Newyddion

Newyddion Diweddar
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn falch iawn o gyhoeddi ei raglen ddigwyddiadau gynhwysfawr ar gyfer 2024-25, sy'n cynnwys amrywiaeth o ddigwyddiadau difyr sydd wedi’u llunio i ddarparu rhywbeth i bawb.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn atgoffa pawb mai cyfrifoldeb pawb yw diogelu plant, pobl ifanc ac oedolion sy'n agored i niwed.
Mae'r gadwyn fwytai Lounges wedi cyhoeddi bydd y bwyty newydd, ‘Consurio Lounge’, yn agor yn fuan yng nghanol tref Caerffili.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer Gwobrau Partneriaid Gwerthfawr Gyrfa Cymru 2023 yn y categori Hyrwyddwr Gorau'r Gymraeg yn y Gweithle
​Mae Network Rail yn atgoffa teithwyr i wirio cyn teithio wrth i’r gwaith gwerth miliynau o bunnoedd o uwchraddio llinell Glynebwy symud i'r cam olaf.
Cyrhaeddodd disgyblion a staff Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon eu hysgol newydd, yng Nghwmcarn, yn llawn cyffro y bore yma, wrth i'r cyfleuster o'r radd flaenaf agor ei ddrysau yn swyddogol am y tro cyntaf.