Y ganolfan newyddion

Chwilio Newyddion

Newyddion Diweddar
Mae cwrs Hyrwyddwyr Coginio Cymunedol cyntaf Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi dod i ben ar ôl wyth wythnos o ddosbarthiadau.
Mae trigolion ledled Bwrdeistref Sirol Caerffili yn cael eu hannog i ddweud eu dweud a helpu i lunio'r ffordd mae'r Cyngor yn darparu ei wasanaethau yn y dyfodol.
Bydd trigolion ar draws bwrdeistref sirol Caerffili yn elwa o ganolfan lles newydd o’r radd flaenaf diolch i hwb ariannol gwerth £20 miliwn gan Gronfa Codi'r Gwastad y Llywodraeth a gafodd ei chyhoeddi heddiw.
Yn ddiweddar, cymeradwyodd Cyngor Fwrdeistref Sirol Caerffili adroddiad yn amlinellu'r llwyddiannau a’r heriau wrth ddarparu gwasanaethau cymdeithasol yn ystod y flwyddyn ariannol ddiwethaf.
Bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn gwneud gwaith amnewid hanfodol i gwlfert dŵr wyneb presennol o dan y ffordd yn Commercial Street, Pontllan-fraith, gyferbyn â Bridge Vets, gan ddechrau ar 23 Ionawr 2023 ac yn para am bythefnos.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn anfon nodyn atgoffa terfynol i’w ddeiliaid contract (tenantiaid) er mwyn sicrhau bod eu manylion cyswllt yn gyfredol.