Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
Mae'r Cynghorydd Kevin Etheridge, sy'n cynrychioli Ward Coed Duon ar Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, wedi ennill Gwobr Hyrwyddwr Cymunedol yng Ngwobrau Uned Wybodaeth Llywodraeth Leol (LGIU) ac CCLA ddydd Mercher 1 Rhagfyr.
Mae ein Tîm Peirianneg wedi adolygu rhaglen waith ddiwygiedig y contractwyr ac yn falch o gyhoeddi bod y gwaith yn dal i gadw at yr amserlen i'w gwblhau erbyn 23 Rhagfyr 2021.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi datgelu cynigion adfywio ar gyfer ardal Trecelyn i Risga.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi cyhoeddi y bydd yn cyflwyno cais cynllunio ar gyfer datblygu cynllun tai byw bywyd hŷn newydd arloesol ar safle hen gartref gofal Tŷ Darran, Rhisga.
Mae 600 o goed wedi cael eu plannu gan gymuned Caerffili ym Mharc Morgan Jones yn dilyn Diwrnod Plannu Cyhoeddus llwyddiannus.
Mae tîm Safonau Masnach Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, ar y cyd â Heddlu Gwent, wedi bod yn ymweld â siopau yn y Fwrdeistref Sirol i'w cofrestru nhw i'r cynllun gwerthwyr cyfrifol, sy'n annog manwerthwyr i werthu cyllyll yn ddiogel ac atal gwerthu cyllyll i bobl o dan 18 oed.