Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn falch o gyhoeddi bod y gwaith rhagorol sy'n gysylltiedig â'r system unffordd arbrofol gyda darpariaeth beicio ar y Stryd Fawr a Lewis Street yn Ystrad Mynach wedi’i drefnu i gael ei gwblhau.
Heddiw (24 Mawrth), cytunodd Aelodau Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn unfrydol i ymrwymo i Femorandwm Cyd-ddealltwriaeth gyda'r cwmni ynni gwyrdd preifat, RWE, i archwilio opsiynau i'r Cyngor fuddsoddi mewn datblygiad fferm wynt arfaethedig trwy fodel rhanberchenogaeth.
Mae'r adroddiad sydd wedi'i gyflwyno i'r Cabinet yn dangos cynnydd y Cyngor yn ystod y flwyddyn ariannol 2019–2020 yn erbyn y targedau yn hen Gynllun Cydraddoldeb Strategol 2016–2020 y Cyngor.
Ydych chi'n gallu gwneud gwahaniaeth? Mae Cyngor Caerffili yn chwilio am wirfoddolwyr ymroddedig ac empathig i ymuno â'r Pwyllgor Rheoli.
Mae Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi cymeradwyo cynlluniau ar gyfer ataliad dros dro o ran taliadau meysydd parcio tan 30 Medi 2021.
​Census day was Sunday, but it is vital those who have not yet completed, do so as soon as possible.