Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
09 Chw 2021
Yn ddiweddar, derbyniodd Prentis Iechyd a Diogelwch Cyngor Caerffili, Faye Harrison, ei Thystysgrif Gyffredinol Genedlaethol Nebosh mewn Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol, a ddisgrifir fel y safon aur mewn cymwysterau Iechyd a Diogelwch.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn awyddus i ddweud y gwir am y sefyllfa yn dilyn y pryderon sydd ar led yn y gymuned ynghylch problemau draenio ar safle cae chwaraeon newydd arfaethedig yn Ystrad Mynach.
Mae gwaith arwynebu rhannau o'r ffordd gerbydau tua'r gogledd, rhwng cylchfannau Rhisga a'r Lleuad Lawn, ar y gweill ar gyfer yr wythnos nesaf.
Diweddariad ar Estyniad y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau ar gyfer 25 Ionawr i 31 Mawrth 2021
Mae cyfle i drigolion ym Mwrdeistref Sirol Caerffili fynegi eu barn ar lwybrau cerdded a beicio lleol.
Councils across Wales are still awaiting Welsh Government confirmation of the details/arrangements for the second phase of the Business Restriction Fund grants.