Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
Yn ystod wythnos hanner tymor, fe wnaeth Ysgol Uwchradd Islwyn gynnig cyfres lawn o ddigwyddiadau wedi'u cynllunio i sicrhau bod holl fyfyrwyr Blwyddyn 11 yn cael pob cyfle i baratoi ar gyfer dychwelyd i arholiadau ffurfiol yr haf hwn.
​Llongyfarchiadau i ysgolion a staff addysgu Bwrdeistref Sirol Caerffili sydd wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer Gwobrau Ysgolion ac Addysg South Wales Argus 2021/22.
Heddiw (9 Mawrth), mae Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi cymeradwyo cynlluniau i ddatblygu ac adeiladu canolfan ymwelwyr newydd ym Mharc Penallta, Ystrad Mynach.
Mae Dawns ar gyfer Parkinson's yn chwilio am bobl newydd i ymuno yn y sesiynau yn Sefydliad y Glowyr, Coed Duon.
Mae’r wythnos hon yn Wythnos Ymwybyddiaeth ynghylch Clefyd Parkinson ac, ar hyn o bryd, mae Dawns ar gyfer Clefyd Parkinson yn chwilio am bobl newydd i ymuno â’u sesiynau yn Sefydliad y Glowyr, Coed Duon.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi cyhoeddi lansio dau grant newydd, sy'n cael eu hariannu gan Lywodraeth Cymru, sydd ar gael i grwpiau cymunedol wneud cais amdanyn nhw.