Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
Mae cwpl o Gaerffili wedi cael dirwy am fridio cŵn, heb drwydded gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, o dan Reoliadau Lles Anifeiliaid (Bridio Cŵn) (Cymru) 2014, yn groes i Adran 13(1) o Ddeddf Lles Anifeiliaid 2006.
Dros y 4 blynedd diwethaf, mae Cyngor Caerffili wedi buddsoddi cryn dipyn mewn cyfleusterau a gwasanaethau i sicrhau y gall greu diwylliant gofalgar ar gyfer cymunedau.
Gyda chyhoeddiad Llywodraeth Cymru bod Cymru wedi symud yn llawn i Lefel Rhybudd Sero, mae nifer y galarwyr all fynd i angladdau yng Nghapel Amlosgfa Gwent, Croesyceiliog, wedi cynyddu.
Mae contractwr Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn bwriadu gwneud mân waith atgyweirio i'r ffordd gerbydau ar hyd Groes-faen Terrace.
Mae nifer o ysgolion ledled Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi bod yn dylunio eu cerfluniau Snoopy eu hunain fel rhan o ‘A Dog’s Trail’ er budd Dogs Trust.
01 Chw 2022
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn aelod gweithgar o bartneriaeth Cynghorau Balch, sy'n dod â sawl cyngor yn Ne Cymru at ei gilydd mewn ffordd weladwy ac unedig, i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb i gymunedau LHDT+.