Mae’r dudalen hon yn rhan o raglen dreigl o adrannau’r wefan sy’n cael eu cyfieithu i’r Gymraeg. Mae ein hadrannau mwyaf poblogaidd yn ddwyieithog yn barod ac rydym yn gweithio i gyfieithu’r gweddill cyn gynted â phosib. Yn y cyfamser, mae’r fersiwn Saesneg islaw er gwybodaeth. Ebostiwch cymraeg@caerffili.gov.uk am fwy o wybodaeth.

Dod o hyd i gartref

Mae’r adran hon yn cynnwys yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i ddod o hyd i gartref.

Privacy Notice

Hysbysiadau preifatrwydd - Cytundeb Tenantiaeth (PDF)