Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
Caniateir i bob lleoliad lletygarwch agor ond mae'n ofynnol iddyn nhw gymryd pob mesur rhesymol i leihau'r risg o ddod i gysylltiad â coronafeirws.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn falch o gyhoeddi, mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru, bod cynllun adeiladu sylweddol wedi'i gwblhau sy'n dod ag eiddo busnesau newydd i safle Tŷ Du yn Nelson.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn ceisio'ch barn mewn perthynas â'r ddarpariaeth arfaethedig a'r diwygiadau i Orchmynion Traffig mewn gwahanol leoliadau yn Ward Bedwas, Tretomos a Machen, yn y Fwrdeistref Sirol.
Mae partneriaeth gyffrous rhwng Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre a chanolfan Technocamps Prifysgol Caerdydd yn defnyddio hapchwarae i gynnwys plant a phobl ifanc de ddwyrain Cymru yn y gwaith o ddylunio canolfan ganser newydd yr Ymddiriedolaeth.
Mae gwladolion yr Undeb Ewropeaidd sy'n byw ym Mwrdeistref Sirol Caerffili yn cael eu hatgoffa bod mis i fynd tan y dyddiad cau i wneud cais ar gyfer y Cynllun Preswylio'n Sefydlog i Ddinasyddion yr Undeb Ewropeaidd (EUSS)
Ers mis Gorffennaf 2020, mae'r tîm Cefnogi Pobl yng Nghyngor Caerffili wedi gweithio mewn partneriaeth â Meddygfa Teulu Oakfield ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan a Gwasanaeth Cymorth Cornerstone i sefydlu gwasanaeth meddygon teulu gwell ym Mwrdeistref Sirol Caerffili ar gyfer unigolion digartref.