Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
Ymunodd Cynghorau Bwrdeistref Sirol Caerffili a Blaenau Gwent â Choed Cymru yn 2018 i annog a hyrwyddo’r defnydd o bren o ffynonellau lleol.
27 Ion 2022
Mae prosiect yn cynnig grantiau gwerth £10,000 i fusnesau a grwpiau cymunedol i ddatblygu cadwyni cyflenwi bwyd lleol.
Mae arddangosfa gelf newydd bellach ar agor yn Nhŷ Weindio, Tredegar Newydd.
Mae Diwrnod Cofio’r Holocost 2022 yn cael ei gynnal ar 27 Ionawr a’r thema ar gyfer eleni yw, ‘Un Diwrnod’.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi symud ymlaen i'r camau nesaf o'u cynigion cyffrous ar gyfer Ysgolion yr 21ain Ganrif o dan y rhaglen Band B.
Heddiw (26 Ionawr), mae Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi cymeradwyo cynigion i ddatblygu cynlluniau i greu canolfan i ddysgwyr agored i niwed, a fydd yn rhan o ddarpariaeth y portffolio ar safle hen Ysgol Gyfun Pontllan-fraith.